Allusions türkçesi Allusions nedir

Allusions ingilizcede ne demek, Allusions nerede nasıl kullanılır?

Allusion : Sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Anıştırma. Kinaye. Zikir. Bir olayı ya da imgeyi anımsatacak bir sözü bilerek söyleme. Bahis. Laf çaktırma. Dokundurma. İmleme. İma.

Allusive : Dokundurmalı (imalı). Üstü kapalı. İmalı. Dokundurmalı. Kinayeli.

Allusively : İmalı biçimde. İmalı bir şekilde. İma yoluyla. Delaleten.

Allusiveness : Müstehcenlik. Kastetmek. İmalı olma. Kinayeli hal.

Callusing : Kalus. Kallus. Cal. Keçeleşmek. Nasırlaşmak. Nasır.

Callus : Kalus. Nasır. Organize olmamış, farklılaşmamış bitki hücrelerinin çoğalmış kütlesi. Nasırlaşmak. Zarar görmüş bitki yüzeyleri üzerinde şekillenen sert doku. kırık kemik uçları çevresinde ve arasında oluşan kaynamayı sağlayıcı yeni kemik dokusu. Kırığın kaynamasına yardımcı olan madde. Cal. Kallus. Keçeleşmek. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Gallus gallus : Kırmızı orman tavuğu. Bugünkü evcil tavuğun atası olarak kabul edilen güneydoğu asya’da yüksek ormanlarda en geniş yayılma alanı bulan, kırmızı renkli, koyu gri bacaklı, horozları büyük ibik yapısına sahip yabani tavuk.

 

Calluses : Kırığın kaynamasına yardımcı olan madde. Nasır.

Callus insuffisant : Yetersiz kallus. Kallus insuffisant.

Callus exuberant : Kallus eksuberant. Kırık yerinde çok miktarda kallus dokusu oluşması, kallus eksuberant, kallus luksirians. Taşkın kallus.

İngilizce Allusions Türkçe anlamı, Allusions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Allusions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gibing : İncitici söz. Dalga geçmek. Dokundurmak. Dokunaklı söz söylemek. Dalga geçme. Dokunaklı söz. İncitici söz söylemek. Alay. Alay etmek.

Conveyance : Sevk. Devretme. Taşıt. Araç. Taşıma. Nakletme. Nakil. Götürme. Bilgi.

Chaptering : Dernek bölge kuruluşu. Parça. Papazlar meclisi. Dini meclis toplantısı. Bölüm (kitapta). Kısım. Fasıl. Bölüm.

Parlaying : Kazandığını sonraki yarışa yatırmak. Bir sonraki yarışa yatırmak (kazanılan parayı). Faydalanma. Yönlendirmek. Yararlanmak. İstismar. Birden fazla karşılaşma üzerine yapılan bahis. Değerlendirmek. Kazandığını sonraki yarışa oynama.

Skits : Esprili iğneleme. Skeç. Hicivli yazı. Şaka. Parodi.

Parlay : İstismar. Bir sonraki yarışa yatırmak (kazanılan parayı). Değerlendirmek. Faydalanma. Kazandığını sonraki yarışa oynama. Kazandığını sonraki yarışa yatırmak. Yönlendirmek. Kazanılan parayı bir sonraki yarışa yatırmak. Konuşmaya girmek.

 

Fantasy : İmgelem. Kapris. Çıkarıma ya da uzancalı yordamlarda, yanıtlayıcıdan bir kestirimde bulunması ya da belirsiz bir uyaranı açıklayıp yorumlaması istenerek işe karıştırılan imgesel öğe. bk. belirsiz betim. Hayal gücü. Kurgu. Acayip fikir. Garabet. Düş. Vehim. Düşlem.

Allusion : Sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Bir görüntü, bir söz ya da sesle, bilinen bir şeyi akla getirme. Bir olayı ya da imgeyi anımsatacak bir sözü bilerek söyleme.

Consignment : Parti. Mal gönderme. Gönderilen mal. Aracıya satılmak üzere gönderilen mal. Bir malın belirli bir süre korunmasını ücret karşılığı birine bırakma. 2, ücret karşılığı belirli bir süre korunması için birine bırakılan mal. Sevk. Teslim. Gönderi.

Parables : İbret alınacak öykü. Mesel. Bir pay çıkartmak. Alegori. Kıssa. Kısa hikaye. Hayvanları konu alan kısa öykü. Manevi bir gerçeği göstermek için anlatılan hikaye. İçinde gerçek payı olan kısa alegorik hikaye.

Allusions synonyms : will o' the wisp, phantom limb, phantasma, insinuations, dismissals, innuendoes, concretions, implicitness, causticness, wishful thinking, apparition, adverting, innuendos, despatch, allegories, bubble, discussion, gems, mapping, bet, invocation, eyewinks, mentioning, flint, adumbration, advert, papering, irradiation, invocations, insinuation, figure of speech, gem, skit.

Allusions zıt anlamlı kelimeler, Allusions kelime anlamı

Conception : Kavram. Algılanma biçimi. Konsepşın. Fikir. Olaylar, düşünceler ya da nesneler üzerinde geliştirilen anlayış, değer ve yargı. Düşünce. Mefhum. Döllenmiş yumurtanın döl yatağına ulaşması, gebelik sürecinin başlaması, gebeliğin ana tarafından tanınmaya başlaması, konsepşın. Başlangıç. Kavrama.