Ambient lighting türkçesi Ambient lighting nedir

  • Sinema salonunda gösterim sırasındaki aydınlatma. tv. televizyon izlenirken göz sağlığı için gerekli oda aydınlatması.
  • Ortam ışığı.
  • Çevre aydınlığı.
  • Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
  • Dağınık aydınlatma.
  • Yumuşak aydınlatma.
  • Ortamsal ışık.
  • Çevre ışığı.
  • Görünçlüğün dağınık ışıkla aydınlatılması.

Ambient lighting ingilizcede ne demek, Ambient lighting nerede nasıl kullanılır?

Ambient : Çevre. Ortam. Çevresel. Çevredeki. Ortama ait. Çevreleyen. Çevreyi saran. Yerel (ısı veya basınç). Yakın civar. Kuşatan.

Lighting : Yakmak. Işıklandırma. Işıklama. İnmek. Rastlamak. Yükünü azaltmak. Düzenleme. Işıklandırma jüyesi. Aydınlanmak. Tutuşturma.

Ambient air : Bir bölgenin havası. Çevreleyen hava. Çevre havası. Dış hava. Ortam havası. Atmosfer.

Ambient air humidity : Çevre havası nemi. Ortam havası nemi.

Ambient dose : Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla soğrulan dozun dozölçerle ölçülen eşdeğeri. Çevre dozu.

Ambient dose rate : Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla soğrulan dozun dozölçerle ölçülen eşdeğer debisi. Çevre doz debisi.

İngilizce Ambient lighting Türkçe anlamı, Ambient lighting eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ambient lighting ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Ambient light : Bir görünçlüğün aydınlatılmasında, görünçlüğe eşit ölçüde dağılan, görünçlüğün genel aydınlanmasını sağlayan, ışık-gölge ayırımları keskin olmayan, yumuşak ışık. Dağınık ışık.