Ambient dose türkçesi Ambient dose nedir

  • Çevre dozu.
  • Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla soğrulan dozun dozölçerle ölçülen eşdeğeri.
  • Nükleer enerji alanında kullanılır.

Ambient dose ingilizcede ne demek, Ambient dose nerede nasıl kullanılır?

Ambient : Kuşatan. Ortam. Çevredeki. Ambiyant. Yakın civar. Yerel (ısı veya basınç). Çevreleyen. Ortama ait. Çevresel. Çevre.

Dose : Bir defada verilen ilaç miktarı. Dozunu ayarlamak. Belli ölçüde ilaç vermek. Belli bir dozda ilaç vermek. Düze. Bir parça. İstenilen etkiyi oluşturan ilaç miktarı. Dozlamak. Cinsel hastalık kapma.

Ambient dose rate : Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla soğrulan dozun dozölçerle ölçülen eşdeğer debisi. Çevre doz debisi.

Ambient air : Dış hava. Ortam havası. Çevreleyen hava. Atmosfer. Bir bölgenin havası. Çevre havası.

Ambient air humidity : Ortam havası nemi. Çevre havası nemi.

Ambient light : Bir görünçlüğün aydınlatılmasında, görünçlüğe eşit ölçüde dağılan, görünçlüğün genel aydınlanmasını sağlayan, ışık-gölge ayırımları keskin olmayan, yumuşak ışık. Ortamsal ışık. Ortam ışığı. Çevre aydınlığı. Çevre ışığı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Dağınık ışık.