Ambient dose rate türkçesi Ambient dose rate nedir

  • Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla soğrulan dozun dozölçerle ölçülen eşdeğer debisi.
  • Nükleer enerji alanında kullanılır.
  • Çevre doz debisi.

Ambient dose rate ingilizcede ne demek, Ambient dose rate nerede nasıl kullanılır?

Ambient : Ortama ait. Çevredeki. Yerel (ısı veya basınç). Çevreyi saran. Çevresel. Ambiyant. Çevre. Kuşatan. Yakın civar. Ortam.

Dose : Dozlamak. Dozunu ayarlamak. Cinsel hastalık kapma. Belirli bir dozda ilaç. Bir parça. Doz. Kamışı kırma. Miktar. Düze.

Rate : Saymak. Bir borcun belirli bir sürede ödenebilmesi için verilmesi gerekli bölümlerinden her biri. bir nesnenin parça parça yapılması. Sınıflandırmak. Sınıf-sıra. Bk. vergi oranı. Bilgisayar, gümrük, kimya, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bölek. Fiyat belirlemek. Hız. Değer biçmek.

Ambient dose : Çevre dozu. Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla soğrulan dozun dozölçerle ölçülen eşdeğeri.

Dose rate : Doz oranı. Doz debisi. Birim zamandaki doz. Işıntı oranı. Doz derecesi.

Ion dose rate : Çok kısa süreli bir zaman aralığında oluşan iyon dozu artışının, bu zaman aralığına bölümü. İyon doz debisi.

Dose rate meter : Doz derecesi ölçeri. Doz hızı ölçer.

Absorbed dose rate : Soğrulmuş doz debisi. Dt zaman aralığında soğrulan dd doz debisinin, dt'ye bölümü (d). d= dd/dt.