Ameristic türkçesi Ameristic nedir

  • Parçalara bölünmemiş olma durumu (botanik terimi).

Ameristic ingilizcede ne demek, Ameristic nerede nasıl kullanılır?

Camerist : Fotoğrafçı.

Amerism : Bölünmemiş olma durumu (botanik terimi).

Amerisource : Sağlık bakımı ve ilaç ürünlerinin toptancı dağıtıcısı. Pennsylvania merkezli amerikan sağlık bakımı şirketi.

Heteronomous metamerism : Farklı yapıda olan segmentlerin oluşturduğu yapı. Heteronom metamerizm.

Homonomous metamerism : Homonom metamerizm. Vücut bölümlerinin birbirine eş bölmelerden oluşması.

American aloe : Amerikan sabır ağacı.

Metamerism : Metameri. Segmentli bir yapı gösterme. Metamerizm. Aynı moleküler formüle sahip fakat molekül içindeki gruplar farklı dizildiğinden moleküllerin farklı fiziksel özellikler göstermeleri, izomerizm. eklem bacaklılarda vücudun antero-posteriyör ekseni boyunca biri birini izleyen segmentlere ayrılması. Metameriz. Metamerfik.

American airlines : Amerikan havayolları. Birleşik devletler'deki en büyük havayolu şirketlerinden biri.

American : Amerikan. Amerika. Amerikalı. Amerika'ya özgü.

American academy of cosmetic surgery : Aacs. Amerikan estetik cerrahi çalışmaları enstitüsü. Amerikan estetik cerrahi akademisi.

İngilizce Ameristic Türkçe anlamı, Ameristic eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Ameristic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Argumentative : Delil türünden. Tartışılır. Tartışmacı. Kanıt türünden. Eleştirici. Tartışmalı. Münakaşacı. Tartışmayı seven. Tartışmaya açık.

Ameristic synonyms : eristical.

Ameristic zıt anlamlı kelimeler, Ameristic kelime anlamı

Ameristic antonyms : unargumentative.