Metamerism türkçesi Metamerism nedir

  • Metameri.
  • Metameriz.
  • Metamerizm.
  • Metamerfik.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Aynı moleküler formüle sahip fakat molekül içindeki gruplar farklı dizildiğinden moleküllerin farklı fiziksel özellikler göstermeleri, izomerizm. eklem bacaklılarda vücudun antero-posteriyör ekseni boyunca biri birini izleyen segmentlere ayrılması.
  • Segmentli bir yapı gösterme.

Metamerism ingilizcede ne demek, Metamerism nerede nasıl kullanılır?

Heteronomous metamerism : Farklı yapıda olan segmentlerin oluşturduğu yapı. Heteronom metamerizm.

Homonomous metamerism : Vücut bölümlerinin birbirine eş bölmelerden oluşması. Homonom metamerizm.

Metamerisation : Segmentasyon. Embriyoyu meydana getirmek üzere döllenmiş yumurtanın geçirdiği bir seri mitoz bölünme ile önce ikiye, sonra dörde, sonra 8, 16 vb. sayıda hücrelere devam eden bölünmeler sırasında morula, blastula, gastrula evrelerinin ve daha sonra da embriyonun oluşması. segmentli hayvanlarda, böceklerde, embriyonun gelişmesi sırasında vücudun parçalara ayrılması. metamerizasyon. Metamerizasyon. Bölütlenme.

Metameric : Metamerik. Üst eşizli.

Metameric colour stimuli : Metamer renk uyartıları. Üçrenksel renkteşlik. Tayfsal dağılışları özdeş olmayan renklerde, üçrenksel bileşenlerin aynı olmasından gelen renkteşlik.

 

Metamery : Metamerizm. Metameri.

Metamers : Metamer. Üst eşiz.

Metamere : Döllenmiş yumurtanın bölünmesinden sonra embriyoda meydana gelen ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri, metamer, segment. Ense halkası. Döllenmiş yumurtanın bölünmesinden sonra embriyoda meydana gelen ve az çok birbirine benzeyen parçaların her biri. segment, metamer. Metamerik canlıların segmentlerinden birisi, bölüt. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Metamer. Segment. Bölüt.

Metamer : Üst eşiz.

İngilizce Metamerism Türkçe anlamı, Metamerism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Metamerism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Hypnotism : Hipnotizma. İpnotizma. Manyetizma. Mesmercilik. Bayıma. Hipnotizm.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

 

Segmented : Parçalara ayırılmış. Parçalara ayrılmış. Bölünmüş. Dilimli. Halkalı (biyoloji terimi).

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abaxial : Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Metamerism synonyms : metamery, a c syndrom, isomerism, a amplitude mod, divided, abdominal distention, segmental, influence, abdomen, abdominal pain, abdominal palpation, abdominal fat necrosis, abattoir, a dna, suggestion.

Metamerism zıt anlamlı kelimeler, Metamerism kelime anlamı

United : Ortak amaçlı. Birleşik. Bir. Birleşmiş. Birleştirilmiş.

Metamerism ingilizce tanımı, definition of Metamerism

Metamerism kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Serial symmetry. The symmetry of a metameric structure. The state of being made up of metameres.