Anlayışsızcasına nedir, Anlayışsızcasına ne demek

Anlayışsızcasına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Anlayışsızca

Anlayışsızcasına anlamı, kısaca tanımı

Anlayışsızca : Anlayışsız bir biçimde, anlayışsızcasına

Anlayış : Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

Anlayışsız : Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi. Hoşgörüsüz.

Diğer dillerde Anlayışlı uç anlamı nedir?

İngilizce'de Anlayışlı uç ne demek ? : intelligent terminal