Annotation reference türkçesi Annotation reference nedir

  • Ek açıklama referansı biçem.
  • Ek açıklama referansı.
  • Ek açıklama başvurusu.

Annotation reference ingilizcede ne demek, Annotation reference nerede nasıl kullanılır?

Annotation : Ek açıklama. Yorum. Not. Haşiye. Belirtim. Notlarla açıklama. Kamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kullanılmasını, vurgunculuğa konu yapılmasını önlemek ve genel olarak taşınmazlar üzerinde başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla, bu durumun, tapu kütüğüne işlenmesi. Çıkma. Şerh. Bir yapıtta notlarla gerekli açıklamalar yapma.

Reference : Arıtlama. Referans. Ekspertiz. Bahsetme. Referans veren kişi. Bakma. Kaynak kullanma (bir yazıyı hazırlarken). Belge. Üstüne alma, önerme, bilgi verme. bir nesnenin oluşunu başka bir nesnenin sonucu olarak sayma, ya da bir nesneyi bir başkasından çıkmış olarak gösterme. Yazıların başlarına ve sol kenarlarına konulan sayı, ya da sözcükler. bir kişi hakkında o kimsenin bilgi ve yeteneklerini ve diğer özelliklerini kapsayan belge.

Annotation reference mark : Ek açıklama referans imi.

Annotation format : Ek açıklama biçimi.

Annotation mark : Açıklama-var simgesi. Ek açıklama imi. Not simgesi.

Annotation mark number : Ek açıklama imi numarası.