Arapçalaştırma nedir, Arapçalaştırma ne demek

  • Arapçalaştırmak işi, Arabizasyon

Arapçalaştırma anlamı, kısaca tanımı:

Arapça : Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi. Bu dille yazılmış olan.

Arap : Koyu esmer. Fotoğrafın negatifi. Fellah. Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

Arapçalaştırmak : Arap dili özelliği kazandırmak. Arapçaya çevirmek.

Arabizasyon : Araplaştırma.