Arial türkçesi Arial nedir

  • Arial tur.

Arial ile ilgili cümleler

English: Has that secretarial position been filled?
Turkish: Sekreterlik pozisyonu dolduruldu mu?

English: She is very efficient in the secretarial work.
Turkish: O, sekreterlik işinde çok etkilidir.

Arial ingilizcede ne demek, Arial nerede nasıl kullanılır?

Actuarial : Aktüaryel. Aktüeryal. Sigorta istatistikleriyle ilgili. Sigorta şirketlerinde aktüarya hesaplarıyla ilgili. Aktüerya hesaplarıyla ilgili.

Actuarial deficit : Aktuaryal açık. Sigorta uzmanı tarafından değer biçilen ve hesaplanan hesap açığı (mali istatistikler hesaplayan kimse).

Actuarial plan : Aktuaryal plan. Sigorta şirketleri için değişik faktörlerin değerlendirilmesi (riskler, oranlar, vs.).

Actuarial reserves : Aktüerya yedeği.

Adversarial : Daha az mücadeleci. Düşman. Hasım taraf. Muhalif.

Glossarial : Terimler listesiyle ilgili. Terimlerle ilgili. Terimler düzenlemesiyle ilgili. Sözlükle ilgili. Terimler sözlüğü ile ilgili.

Filarial : Filaryalarla ilgili, filaryaların neden olduğu. Filaryal. İpliksi (çok ince) bağırsak kurdu (parazitik kurt türü) ile alakalı.

Antimalarial : Sıtma ilacı. Sıtmaya karşı kullanılan. Antipaludyen. Sıtma ateşini önleme veya iyileştirme görevi olan. Antimalaryal.

Malarial : Malaryaya ait, malaryöz. Malaryal. Sıtmalı.

 

Bursarial : Muhasebeci veya saymanla alakalı. Hazinedar veya veznedara ait.

İngilizce Arial Türkçe anlamı, Arial eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Arial ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Attempt : Teşebbüs. Kalkmak. Yeltenmek. Girişmek. Kalkışmak. Teşebbüs etmek. Kalkışma. Girişim. Çalışmak.

Trial balloon : Halkın tepkisini ölçmek için duyurulan ön haber. Deneme balonu. Halkın tepkisini öğrenmek için bir plan hakkında verilen ön haber.

Beta test : Beta sınaması. Beta testi. İkinci sınama. İkincil sınama. Bir programın piyasaya sürülmeden önce incelemeden geçtiği test.

Tryout : Uygunluk denemesi. Deneme. Bir amaç için uygunluğunu değerlendirmek için deneme veya test etme. Performans özelliklerinin öğrenilmesi. Sınama. Kulak sınavı. Yeteneğini sınama.

Run : Geçiş. Geçip gitmek. Koşmak. Bilgisayar, bilişim, iktisat alanlarında kullanılır. Çalışmak. Sürü halinde gitmek. Yürürlükte olmak. Tabanları yağlamak. Aday göstermek. Geçerli olmak.

Try : Kalkışma. Girişim. Uğraşmak. Deneme. Deneyimlemek. -e soyunmak. Kızdırmak. Denemek. Deney yapmak. Sinirlerini bozmak.

Endeavor : Endeavour uzay mekiği. Emek harcamak. Bkz.endeavour. Yapmaya çalışmak. Uğraş göstermek. Denemek. Şimdiye kadar yapılan 5'inci ve en kompleks nasa nihai harekat uzay mekiği. Çaba göstermek. Çabalamak. Çaba harcamak.

 

Experimentation : Deney yapma. Eksperimantasyon. Kendiliğinden gerçekleşemeyen, elverişsiz koşullarda beliren, karmaşık ve değişken biçimlerde oluşan ya da denenmesi yararlı görülen olayların gözlenmesi amacıyla başvurulan denetimli gözlemleme ya da bir deneyi gerçekleştirmek üzere başvurulan işlemlerin tümü. Tecrübe. Deneyim. Deneme. Deneyleme. Belli bir amaca göre ve belirli yöntem ve kurallara uygun olarak yapılan deney. amacı belli ve koşulları hazırlanmış olarak yapılan gözlemlere verilen ad. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Belli ereklere ulaştıracak yeni koşullar yaratarak ya da toplum yaşamının türlü süreçlerini istenen yönde değişikliğe uğratarak olayları etkileme yoluyla incelemeyi amaçlayan yöntemli deney.

Effort : Ceht. Efor. Bir ereğe varmak, herhangi bir engeli aşmak için harcanan zihinsel ya da bedensel güç. Eser. Çaba. Emek. Çabalama. Girişim. Çaba harcama. Gayret.

Alpha test : Alfa deneyi. Alfa sınaması. Öncü sınama. Birincil sınama. İkincil sınamayı sunmadan önce bir ürünü test etmenin ilk aşaması. Birincil test.

Arial synonyms : mot test, road test, preclinical test, double blind, preclinical phase, trying on, preclinical trial, ministry of transportation test, clinical test, pilot program, snellen test, clinical trial, assay, audition, field trial, trial run, mot, fitting, test, pilot project, endeavour, experiment, field test, try on.

Arial zıt anlamlı kelimeler, Arial kelime anlamı

Defense : Himaye. Savunu. Koruma. Vikaye. Bir takımın kalesini korumak ve gol yememek için oyun süresince çaba göstermesi. Savunma silahları. Defans oyuncusu. Savunma. Korunma.

Prosecution : Adli takibat. Yerine getirme. Takip. Sürdürme. İlerletme. Uygulama. Davacı. Yeniden kovuşturma. Dava.

Crosswise : Çapraz. Çaprazında. Aykırı. Kılıçlama. Ters. Çaprazlama. Enine.