Atfetmek nedir, Atfetmek ne demek

Atfetmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etmek, yüklemek, isnat etmek
  • Yöneltmek, çevirmek.

"Atfetmek" ile ilgili cümleler

  • "Hancı yüzüme, bir şey anlamamış gibi garip bir nazar atfetti." - Ö. Seyfettin

Atfetmek anlamı, tanımı:

Atfetme : Atfetmek işi, isnat.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yüklemek : Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak. Bir suçu birinin üstüne atmak. Belli bir hizmeti kullanabilmek için özel bir karta gerekli verileri aktarmak. Bir bilgisayar, disket vb.ne gerekli bilgileri aktarmak. Bir yere, taşınması için belli ağırlıkta eşya veya araç gereç koymak.

İsnat : Karacılık, iftira. Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme.

Yöneltmek : Birine bir şey söylemek, tevcih etmek. Birine veya bir şeye doğru bakmak. Bir şeye belli bir yön vermek, yönelmesini sağlamak, çevirmek, tevcih etmek.

Çevirmek : Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Bir durumdan başka duruma geçmek. Çevrilemek, tevil etmek. Kâğıt oyunu oynamak. Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek. Geri göndermek. Bir şeyin yönünü değiştirmek. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek. Yönetmek, idare etmek. Çeviri yapmak. Durdurmak. Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek. İşlemek, yapmak. Döndürerek hareket ettirmek.

 

Diğer dillerde Atfetmek anlamı nedir?

İngilizce'de Atfetmek ne demek? : v. attribute, ascribe, impute, accredit, refer, direct, arrogate, inscribe, set down

Fransızca'da Atfetmek : attribuer

Almanca'da Atfetmek : v. beziehen, nachsagen