Attitude scale türkçesi Attitude scale nedir

  • Bir tutum boyutunu nicel olarak ölçmeye yarayan ve ölçüm boyutuna ilişkin ölçünlü tutum sınarlarından ya da anlatımlardan oluşmuş araç.
  • Tutum ölçeği.

Attitude scale ingilizcede ne demek, Attitude scale nerede nasıl kullanılır?

Attitude : Tutum. Uyumlu duruş. Durum. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Poz. Yöneliş. Oyunculukta bir karakterin ya da tipin yetişmesini, özelliklerini, kültürel çevresini ve konumunu belirleyen görünüş. tavır yalnızca hareketlerle değil, konuşmayla da ortaya çıkar. Dansçının gövdesini tek bacağı üzerine durdururken, öbür bacağını doksan derecelik bir açıyla kaldırması ve dizden bükerek geriye getirmesi. Yargı. Fikir.

Scale : Biyoloji, fizik, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Ölçüm ve hesap için kullanılan araç ve aygıtlara işlenen bölmeleme dizisi. Ölçü. Bir ölçüm boyutu ya da konusunu nicel olarak ölçmeye yarayan ve tam ölçünlü sınarlardan oluşmuş ölçme aracı. Ölçeklendirmek. I. alt deri veya üst deriden meydana gelmiş olan küçük yassı yapılar. örnek: ganoyit, ktenoyit, kozmoyit, plakoyit pul gibi balık pulları. kemiksel ya da boynuzsal bir maddeden ya da kitinden yapılmış olup dışa doğru uzamış olan çıkıntılar. örnek: sürüngen pulu. kelebeklerin kanatlarındaki desenleri meydana getiren renkli yapılar. bitkilerde epidermisten oluşan yassı küçük yapılar. Kabuk. Pul pul olmak. Kazantaşı. Skala.

 

Attitude constellation : Demokrasi, tutuculuk gibi birden çok tutum ya da kanıdan oluşmuş ölçüm konusu. Tutum takımı.

Attitude continuum : Tutum sürekliliği. Bir tutumun ölçüm boyutu olarak iki uç arasında yer alan sınırsız sayıda konum ya da dizillerden oluşmuş bütünlüğü.

Attitude control : Vaziyet kontrolü. Durum kontrolü. Duruş kontrolü.

Attitude indicator : Durum göstergesi.