Back action türkçesi Back action nedir

  • Ters etki.
  • Aksi tesir.

Back action ingilizcede ne demek, Back action nerede nasıl kullanılır?

Back : Geride. Alt tahta. Kasalı çalgılarda kasanın arka tarafında kalan ve genellikle birbirine yapıştırılmış iki simetrik parçadan oluşan ağaç tabakası. Geriye. Futbol, gitar, jimnastik, madencilik alanlarında kullanılır. Geri. Geçmişte. Önce. Geçmişe. Arkalık.

Action : Yangıyla ilgili olaylarda; akyuvarların uygun koşullar altında yapılarındaki miyozin ve aktin gibi kontraksiyonu sağlayan proteinleri vasıtasıyla etkin olarak damarlardan dışarı çıkma hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü, lokomosyon. bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü. atın bacaklarının hareketi. Muharebe. Olgu. Oyuncunun sahne üzerindeki hareketler dizisi. oyunun temasını hareketlendiren gelişim. bir hareketin aksiyon olabilmesi için itici bir nedenden çıkması gerekir. olay dizisi. oyunun öyküsü. dış aksiyon : göze yönelen hareketler bütünü. iç aksiyon : düşünce ve duyguya yönelen davranışlar ve ilişkiler bütünü. eylem. Faaliyet. Eylem: bir iş, hareket yapmak, bir davranışta bulunmak. davranış: bir değişiklik getirebilecek etki uyandırabilecek düşünce ya da hareket. bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi; bu hareketten ortaya çıkan gelişim. baş olgu: oyunun temasını geliştiren başlıca olay, öykü, gelişim. sıra olaylar: bir oyunun metninde yer alan arka arkaya sıralanmış durumlar ve olaylar. iç aksiyon: oyunun havasını kuran gelişim. dış aksiyon: oyunun olaylarında var olan hareket ve durumların gelişimi. konuşma aksiyonu: oyunun konuşmalarında var olan devingenlik. oyunu ileriye götüren anlatımdaki itici güç. İs. Amel. Eylem. Yönetmenin oyunculara bir çevirimin başında verdiği komut; oyuna başlama komutu.

 

Back alley abortion : Yasadışı kürtaj. Özel bir evde veya derme çatma bir klinikte yetkisiz bir kimse tarafından gerçekleştirilen kürtaj (özellikle kürtajın abd'de yasallaştırılmasından önce). Arka sokak kürtajı. Yasadışı ve sağlıksız koşullarda yapılan kürtaj.

Back and belly : Giyecek ve gıda. Giyim ve besin.

Back and fill : Kararsız olmak. Rüzgara karşı volta vurmak.

Back and forth : İleri geri. Aşağı yukarı.

İngilizce Back action Türkçe anlamı, Back action eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Back action ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Counterstroke : Geri gelen darbe. Karşılık olarak verilen vuruş. Aksi vuruş. Misilleme vuruşu.

Adverse effect : Yan etki. Olumsuz etki. İstenmeyen etki. Advers etki.

Counterproductive : Kendine veya amaca zarar veren. Zarar verici. Amaca zararlı. Ters tepen.