Baric türkçesi Baric nedir

  • Basınçsal.
  • Baryumlu.
  • Baryumdan türeyen.

Baric ile ilgili cümleler

English: How barbaric!
Turkish: Ne barbarca!

English: Ali is barbaric.
Turkish: Ali barbardır.

English: You're barbaric.
Turkish: Sen barbarsın.

English: That's barbaric!
Turkish: Bu barbarca!

Baric ingilizcede ne demek, Baric nerede nasıl kullanılır?

Barbaric : Uygarlaşmamış. Vahşi. Acımasız. Barbar. Zalim. Medeniyetsiz. Kaba saba.

Barbaric act : Medeniyetsiz muamele. Barbarca iş. Zalimce davranış. Kaba saba davranış.

Barbaric behavior : Zalimce davranış. Barbarca davranış. Medeniyetsiz tutum.

Barbarically : Barbarca. Vahşice.

Centrobaric : Ağırlık merkezine sahip olan.

Barilla : Bolivya kalay derişintisi. Yosun sodası. Kül yosunu. Deniz yosunundan elde edilen alkalin.

Isobaric : Eşbasınçlı. Sabit basınçta. İzobarik. Hava haritası veya çizelgesi üzerinde eşit barometre basıncı bölgelerini birleştiren çizgi ile ilgili (meteoroloji). İzobar veya izobarlarla ilgili.

Hyperbaric : Hiperbarik. Hiperbar. Süper atmosferik basınç. Yüksek basınç ile ilgili. Normalden büyük basınca maruz kalan (tıp veya medikal terimi).

Hyperbaric solution : Hiperbarik çözelti. İçine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha yüksek yoğunluğa sahip olan ve bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha yüksek eriyik.

 

Baring : Kabuğunu kaldırma. Örtüsünü kaldırma. Kaplamasını kaldırma. Soyma. Missouri eyaletinde şehir. Gösterme. Açılma. Göster. Açığa çıkarma.

Baric ingilizce tanımı, definition of Baric

Baric kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, baric oxide. Of or pertaining to barium. Of or pertaining to weight, esp. to the weight or pressure of the atmosphere as measured by the barometer.