Basic slag türkçesi Basic slag nedir

  • Bazlı dışık.
  • Thomas fosfatı.
  • Bazik cüruf.

Basic slag ingilizcede ne demek, Basic slag nerede nasıl kullanılır?

Basic : Silisli. Esas. Basit. Esasi. Asal. Uzakta bulunan bir bilgisayar dizgesine bağlı bir uç üzerinde konuşmalı düzende kullanım için elverişli, kolay öğrenilir, aritmetik işlemlere dönük genel amaçlı bir bilgisayar izlenceleme dili. Belli başlı. Bazal. Temele dayanan. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır.

Slag : Cüruflaşmak. Dışkı. Kömür kırıntısı. Mucur olmak. Yollu. Cüruf haline getirmek. Cüruf. Fahişe. Basit kadın. Curuf şekline dönüştürmek.

Basic agreement : Temel anlaşma.

Basic anxiety : Temel kaygı. Temel endişe. Bir bebeğin sahip olduğu derin çaresizlik hissi (psikoloji terimi).

Basic army law : Ordunun faaliyetlerinin çerçevesini çizen temel yasa. Temel ordu kanunu.

Basic assumption : Doğru olduğu varsayılan temel bir şey. Temel varsayım. Temel teori. Temel kabul. Temel tahmin.