Beklenmez nedir, Beklenmez ne demek

Beklenmez; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Beklenmeyen, umulmayan durumda olan

"Beklenmez" ile ilgili cümle

  • "Beklenmez bir tehlike karşısında şaşkınlıktan kendini o tehlikenin ta göbeğine kaldırıp atan bir adam gibi misafirlerin önüne fırladım." - R. N. Güntekin

Beklenmez anlamı, tanımı:

Beklenme : Beklenmek durumu.

Beklenmezlik : Beklenmeme durumu.

Beklenmezlik fiili : Bir fiile -acağı / -eceği sıfat-fiil ekiyle tutmak yardımcı fiili getirilerek oluşturulan ve işin istenmeden, beklenmeden olduğunu anlatan birleşik fiil.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.