Betimsel dil bilgisi nedir, Betimsel dil bilgisi ne demek

Betimsel dil bilgisi; bir dil bilgisi terimidir.

  • Bir dilin belirli çağını inceleyen dil bilgisi, betimlemeli dil bilgisi, tasvirî dil bilgisi

Betimsel dil bilgisi anlamı, tanımı:

Betimsel : Tasvirî.

Betim : Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı, tasvir. Betimleme işi, betimleme.

Beti : Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.

Bilgi : Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

İnce : Taneleri ufak, iri karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Zayıf. Ayrıntılı. Hafif, gücü az. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı.

Betimlemeli : Tasvirî.

Tasvir : Resim. Betimleme. Betim.