Tasvir nedir, Tasvir ne demek

Tasvir; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Betimleme
 • Resim.
 • Betim.

"Tasvir" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Bugün bu saadet tasvirlerinin üstlerine birer siyah tül çekildi." - A. H. Müftüoğlu

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Gölge oyununun renkli, figürlerine verilen ad. Özellikle deve derisinden yapılanı iyi olur, ancak dana, manda, sığır derisinden de yapılır.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Karagöz oyunu figürüne verilen ad.

Tasvir isminin anlamı, Tasvir ne demek:

Kız ismi olarak; Resim, figür. Yazıyla anlatma, betimleme.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: suret]

Tasvir hakkında bilgiler

[Bakınız: betimleme]

Tasvir ile ilgili Cümleler

 • Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde
 • Horus genellikle şahin olarak veya şahin başlı bir adam olarak tasvir edilir.
 • Kendisi mekanları tasvir etmede sanatçı yeteneğini kullanıyor.
 • O film önemli tarihsel olayların son derece yanlış bir tasviriydi.
 • Burada tasvir edilen tüm olaylar hayal ürünüdür.
 • Her zaman tasviri asla olmayan yeni bir tarzda konuşurdu.
 • Bu yazarın kitapları bana uygun gelmiyor çünkü erotik tasvirler fazla sapıkça.

Tasvir anlamı, kısaca tanımı:

Betimleme : Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir.

Tasvir etmek : Resmini yapmak. betimlemek.

 

Tasvir gibi : Çok güzel (kimse).

Tasvirci : Betimlemeci.

Tasviri dil bilgisi : Betimsel dil bilgisi.

Betim : Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı, tasvir. Betimleme işi, betimleme.

Resim : Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat. Tören. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılmış olan biçimleri. Açık gösterge, kesin sonuç. Fotoğraf.

Tasvir fiili : Zarf-fiil biçimindeki bir esas fiille, bu esas fiildeki oluş ve kılışı tasvir niteliği taşıyan bir yardımcı fiilin özel bir anlam oluşturacak biçimde birleşip kaynaşmasından oluşmuş birleşik fiil. Bunlar -abil-, -ama-(yeterlik) -a dur-(süreklilik), -I ver- (tezlik), -A yaz- (yaklaşma) gösteren tasvir fiillleridir: Hayal kurmak, hülyalara dalmak için bunlardan daha uygun beşikler bulunamazdı (A. Ş. Hisar, Boğaziçi Mehtapları, s. 69). İkide bir tattığımız bu âbıhayat olmasa nasıl yaşayabilirdik? (A. Ş. Hisar, göst. e., s. 216). Daha o gün denizden, vapurdan, otomobilden başlayarak Nebile sonu gelmeyen bir heyecan alemine girivermişti (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri: Ayşenin Talii, s. 149). Asıl garibi bu mucizenin bir çırpıda olup bitivermesiydi (A. H. Tanpınar, Huzur, s. 136). Yaşamaktan usanıverdim bu gün apansız... (Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları. s. 73). İşte böyle, elsiz ayaksız, kimsiz kimsesiz, yüce dağlar başında, kurdun kuşun arasında, cinin perinin içinde kalakaldım (Y. Kemal, Ortadirek, s. 139). Selim bu kelle götürmek sözüyle ölümü hatırlayıp, ölüm korkusuna düştü. Suratını buz gibi ecel teri bürümüş, yüreği ürküntüden yarılayazmıştı (K. Tahir, Yol Ayrımı, s. 34 vb.

 

Tasvirci gramer : Bir dilin veya bir lehçenin belli bir zaman kesimindeki yapı ve işleyişini, nedenlerini ve geçirdiği tarihî değişme ve gelişmeleri göz önüne almadan tespit etmeye çalışan gramer türü.

Tasvirci yardımcı fiil : Zarf-fiil biçimindeki esas fiilin bildirdiği oluş ve kılışı tasvir eden yardımcı fiil. bil-, dur-, ver-, yaz- gibi fiiller tasvirî yardımcı fiillerdir. bk. tasvir fiili.

Tasvircilik : Tasvirci olma durumu, betimlemecilik.

Tasviri : Tasvir niteliğinde olan, tasvirle ilgili, betimlemeli, betimsel, deskriptif.

Tasviri dilbilgisi : (Derleme.. çağdaş dilbilgisi, tasvirci dilbilgisi, çağ grameri) Bir dilin, belirli bir çağını inceleyen dilbilgisi: Müyessiret-ül-Ulum (1 yüzyılda yazılmış tasvirî bir dilbilgisi) vb.

Tasviri fiil : Zarf-fiil ekiyle oluşturulan birleşik fiil. [Bakınız: tasvir fiili]

Diğer dillerde Tasvir anlamı nedir?

İngilizce'de Tasvir ne demek? : n. description, picture, portrait, portrayal, depiction, pen portrait, portraiture, version

Fransızca'da Tasvir : description [la], figure [la], représentation [la]

Almanca'da Tasvir : n. Beschreibung, Darstellung, Schilderung, Zeichnung

Rusça'da Tasvir : n. изображение (N), описание (N), отображение (N), обрисовка (F), воспроизведение (N), портрет (M)

adj. изобразительный