Tasviri dil bilgisi nedir, Tasviri dil bilgisi ne demek

Tasviri dil bilgisi; bir dil bilgisi terimidir.

  • Betimsel dil bilgisi

Tasviri dil bilgisi kısaca anlamı, tanımı:

Tasvir : Resim. Betimleme. Betim.

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Betimsel : Tasvirî.

Dil : Gönül, yürek. Kıstak. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Belli mesleklere özgü dil. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. Anahtar. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili.