Bind türkçesi Bind nedir

 • Bilgisayar, eskrim alanlarında kullanılır.
 • Engel olmak.
 • Birleştirmek.
 • Tutmak.
 • Yan çapraz.
 • Yapışmak.
 • Usandırmak.
 • Biraraya getirmek.
 • Yasal olarak bağlamak.
 • Raptetmek.
 • Sarmak.
 • Ciltlemek.
 • Savut bağlantısını kesmeden, karşı namluyu dışarda bırakacak ölçüde yana açarak uygulanan çapraz.
 • Yarayı sarmak.
 • Zorunlu bırakmak.
 • Sargılamak.
 • Yasa gücü ile zorunlu kılmak.
 • Fazla sıkmak.
 • Takyit etmek.
 • Tutturmak.
 • Menetmek.
 • Bağlamak.
 • Sarmak (çimento) tutmak.
 • Donmak (beton).
 • Yapıştırmak.

Bind ile ilgili cümleler

English: It's not legally binding.
Turkish: O yasal olarak bağlayıcı değil.

English: This agreement is binding on all of us.
Turkish: Bu anlaşma hepimizi bağlıyor.

English: A tenancy agreement is a legally binding document between a landlord and their tenant.
Turkish: Bir kira sözleşmesi, ev sahibi ve kiracıları arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir.

English: Do you bind books?
Turkish: Kitapları ciltler misin?

English: I use a three-ring binder for all my subjects instead of a notebook for each one.
Turkish: Her biri için bir dizüstü bilgisayar yerine bütün konularım için üç halkalı klasör kullanırım.

Bind ingilizcede ne demek, Bind nerede nasıl kullanılır?

Bind a bargain : Pazarlığı bağlamak.

Bind oneself to : -ye kendini iliştirmek. -e kendini bağlamak. İle kendinin bağlamak. -e kendini adamak. -nin yükümlülüğü altına girmek.

 

Bind over : Göz hapsine mahk-m etmek. Mali kefaletle bağlamak. Göz hapsine mahkum etmek. Suçlanan kimsenin duruşmasına kadar göz hapsinde tutulması yönünde mahkeme tarafından emir verilmek (hukuk terimi). Senetle bir işi yapmaya mecbur tutmak.

Bind together : Bir arada bağlamak.

Bind up : Sargı ile bağlamak.

Be in a bind for : Muhtaç olmak. İhtiyacı olmak.

What a bind : Allah'ın belası.

Windows sockets bind error : Windows sockets bind hatası.

Bindable : İp veya bağ ile bağlanabilir olma.

Binder : Kap. Cilt. Geçici güvence belgesi. Cilt makinesi. Bağ. Cilt yapan kimse, cilt ustası. Bağlayıcı. Madencilik, ekonomi alanlarında kullanılır. Kuşak. Geçici anlaşma.

İngilizce Bind Türkçe anlamı, Bind eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bind ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bandaged : Bandajlı. Bandajlamak. Sargılı. Sarılı.

Aggregates : Etmek (toplamı). Ulaşmak (toplamı). Toplamak. Toplam büyüklükler.

Appeal : Dilemek. Davayı bir üst mahkemeye götürmek. Bir soruşturuda, soru çizinliğinin başına eklenmiş bir yazı ya da mektup aracılığıyla ya da bir görüşmede yapılan açış konuşmasıyla araştırmanın sunulması. Sıçramaya girerken atılım hareketi. Rica etmek. Yalvarmak. Yalvarma. Üst mahkemeye başvurmak. Cazibe. Atılım.

Baffle : Şaşkınlık uyandırmak. Önlemek. Hayret ettirmek. Şaşırtmak. Kafasını karıştırmak. Selen gergisi. Bozmak. Şaşkına çevirmek. Sesyayarın ağzı; sesin titreşimlerini denetleyen esnek gereç.

 

Affiliates : Üyeliğe kabul etmek. Birleşmek. Katılmak. Tanımak. Katmak. İştirakler. Üye olmak. Yakınlaşmak. Kabul etmek.

Stick : Hokkabazın tabağı düşürmeden çevirmede kullandığı ince değnek. Direk. Değnek. Sokmak. Kol. Saplamak. Uçaktan ardarda atlayan askerler. Çam yarması. Takmak.

Book : Kitap. Opera metni. Yer tutmak. (yer) ayırtmak. Rezervasyon yaptırmak. Peylemek. Senaryo. Deftere geçirmek. Yer ayırtmak. Yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan, 49 sayfadan az olmayan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt.

Add up to : Demek olmak. Etmek. Tutmak (bir yekun). -e varmak. Demeğe gelmek. Demeye gelmek. Anlamına gelmek. Eklemek. Bir yekun tutmak.

Braids : Örmek (saç). Şeritle süslemek.

Begird : Etrafını çevirmek. Kuşatmak. Çevirmek. Çevrelemek.

Bind synonyms : hold fast, enjoin, piece together, bundle, accessing, cleaving, affects, baffles, brood, cleave, cohere, clam, binds, bore, clamp, bespeaks, irking, blanket, affect, accretes, affiliate, abide by, disables, averts, averted, cling, pall on, adheres, accessed, aggregate, append, attach with, palls.

Bind zıt anlamlı kelimeler, Bind kelime anlamı

Detach : Çıkarmak. Çözmek. Özel görevlendirmek. Ayırmak. Sökmek. Çıkmak. Koparmak. Kaldırmak. Kopmak.

Unbind : Çözmek. Salmak. Gevşetmek. Bağlantı çözmek. Serbest bırakmak. Açmak. Salıvermek. Bağı çözmek. Ciltten çıkar.

Bind ingilizce tanımı, definition of Bind

Bind kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To tie, or confine with a cord, band, ligature, chain, etc. To tie. To confine by any ligature. As, to bind grain in bundles. To bind a prisoner. To fetter. That which binds or ties. To make fast.