Bivvy türkçesi Bivvy nedir

Bivvy ingilizcede ne demek, Bivvy nerede nasıl kullanılır?

Bivalence : Çift değerli. İki değerde olma durumu (kimya). İki değerli olma durumu. Bivalans. İki değerlilik. Benzer kromozomlar çifti (biyoloji terimi). İkideğerlilik.

Bivalencies : Bivalanslık. Benzer kromozomlar çiftine sahip olma durumu (biyoloji terimi). İki değerde olma durumu (kimya). Çift değerli olma durumu. İki değerli olma durumu.

Bivalency : Çift değerli olma durumu. İki değerde olma durumu (kimya). Benzer kromozomlar çiftine sahip olma durumu (biyoloji terimi). İki değerliklilik. Bivalanslık. İki değerli olma durumu.

Bivalent : Sentromeri henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşlemesi sonucu oluşan grup, iki değerli, çift değerli. İki değerl. Bivalan. Biyoloji, kimya alanlarında kullanılır. Bivalent. İki değerli. Sentromeriyle henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşlemesi sonucu oluşan yapı. mayozda kiyazmayla bir arada tutulan kendini eşlemiş iki homolog kromozom. İkideğerli. Oksijende olduğu gibi, iki elektron alışeverişiyle başka atom ya da köklerle birleşebilme yeteneği olan (öğe). İki değerlikli.

Bivalve : Yumuşakçalardan çift kabuklu hayvan. Çift supaplı. İki kabuklu. Yumuşakçalardan çift kabuklu hayvan (midye benzeri). Çift kabuklu yumuşakça.

 

Bivariate descriptive statistics : İki değişkenli betimsel istatistik.

Bivariate duration model : İki değişkenli süre modeli.

Bivariate distribution : İki değişkenli dağılım.

Bivalvular : İki çenetli.

Bivariate analysis : İki değişkenli analiz. Ayrı birimler için iki değişkene ilişkin gözlem değerlerini birlikte ele alan sayımsal çözümleme. İkideğişken çözümlemesi.

İngilizce Bivvy Türkçe anlamı, Bivvy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bivvy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Camped : Kampa yerleştirmek. Bayağılaştırmak. Kamp kurmak. Adileştirmek. İlgi çekmek için dikkat çekici giyinmek. Kamp yapmak. Düşerge (azerice). Konaklamak. Ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup.

Tents : Cerrah mili. Yara mili.

Encampment : Karargah. Düşerge yeri. Ordugah. Kamp yeri. Düşerge.

Tabernacle : Tapmak. Seyyar yahudi tapınağı. Muhafaza. Barınmak. Tapınak. Ruhun geçici olarak kaldığı beden. Beden. Sinagog. Sığınak.

Hutments : Karargah.

Campings : Kampçılık. Kamp yapma. Kamping.

Tenting : Cerrah mili ile yoklamak. Çadır kurma.

Tabernacles : Sığınak. Muhafaza. Tapınak. Direk fistanı. Sinagog. Ruhun geçici olarak kaldığı beden. Beden.

Camping : Kamp yapma. Kampçılık. Düşerge yapma. Kamping.

Training camp : Antrenman düşergesi. Talim kampı. Eğitim kampı. Antrenman kampı.

Bivvy synonyms : hutment, cage, encampments, wall tent, camp, canvas, tent, shelter tent, tentorium, dividend.