Bohemians türkçesi Bohemians nedir

  • Bohem.
  • Topluma uymadan yaşayan.
  • Çingene.
  • Bohem hayat yaşayan kimse.
  • Bohemyalı.
  • Kural tanımayan.
  • Bohem hayat yaşayan.

Bohemians ingilizcede ne demek, Bohemians nerede nasıl kullanılır?

Bohemian : Çingene. Topluma uymadan yaşayan. Bohemyalı. Bohem hayat yaşayan. Bohem hayat yaşayan kimse. Kural tanımayan. Bohem.

Bohemianism : Bohem hayatı.

Bohemia : Bohemya. Bohem. Sıra dışı gösterişte yaşam tarzı olan kimseler.

Bohemias : Bohem. Bohemya.

Carbohemoglobin : Karbohemoglobin.

İngilizce Bohemians Türkçe anlamı, Bohemians eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bohemians ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Behaviour : Tutum, dürtü ve uyaranlarca güdülenen ve ortak tanımı bulunan kalıplı edim. Hal. Tavır. Davranış. Hareket tarzı. Davranış tarzı. Hareket. Bir toplumda ya da toplumsal kümede genellikle alışkanlık durumuna gelen ve saymaca olan, görece tekbiçimli bir eylem türü. Tutum.

Rom : Roman. İzlence komutlarıyla değiştirilmeyecek nitelikte kalıcı veri saklamak üzere geliştirilmiş, yalnızca okunmak üzere geliştirilmiş rasgele erişimli yarıiletken bellek. salt okunur bellek özellikle mikroizlenceleri saklamada yazılır-okunur rasgele erişimli belleklerden daha ucuz bir ortam olarak kullanılır. Çingene erkeği. Read-only memory. Salt okunur bellek. Salt okunur bellek sob.

 

Bohemias : Bohemya.

Bohemia : Sıra dışı gösterişte yaşam tarzı olan kimseler. Bohemya.

Doings : Zımbırtı. İşler. Faaliyetler. Muamele. Şeyler. Tavır. Faaliyet. Hareket. İş. Gidişat.

Gipsying : Çingene müziği. Çingene gibi yaşamak. Çingene dili.

Romany : Roman. Romanca. Çingeneler. Çingenece.

Bohemians synonyms : gitana, romani, rommany, roma, gitano, zingaro, didicoi, gypsey, romanies, bohemian, gipsy, gypsying, gypsy, gypsies, behavior, indian, gippo, gyps, conduct, gipsied.

Bohemians zıt anlamlı kelimeler, Bohemians kelime anlamı

Conformist : Uymacı. Uyumlu kimse. Uyumcu. Kurallara uyan kimse. Mevcut kurallara uyan. Uygitsinci. Kilise kurallarına uyan kimse. Toplum kurallarına uyan kimse. Konformist.

Conventional : Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. İtibari. Saymaca. Konvensiyonel. Toplumun ya da toplumsal kümenin gelenek ve göreneklerine uyan. toplumdaki ya da kümedeki yaygın tutum ve davranış ölçülerine eleştirisiz bir uyarlığı anlatan (tutum ve davranış), bk. uymacılık. gerçekte öyle olmamasına karşın öyle sayılan. Atomik olmayan. Bilinen. Konvansiyonel. Alışılagelmiş. Törel.