Boringness türkçesi Boringness nedir

Boringness ingilizcede ne demek, Boringness nerede nasıl kullanılır?

Boring bar : Sondaj çubuğu. Delik kateri. Delme çubuğu. Silindirlerin daha büyük bir ölçüye rektifiye edilmesi için kullanılan makine. Matkap mili. Çap kılavuzu.

Boring dust : Lağım tozu.

Boring equipment : Sondaj teçhizatı. Sondaj techizatı.

Boring head : Matkap başı. Matkap aynası. Maticap aynası.

Boring machine : Delme makinesi. Delme aygıtı. Sondaj makinesi. Sondöz. Delme makinası. Delik büyütme tezgahı. Delik işleme tezgahı. Oyma tezgahı. Delgi.

Boring rope : Delme halatı.

Boring tower : Delme kulesi. Sondaj kulesi.

Become boring : Kabak tadı vermek. Sıkıcı olmaya başlamak.

Boring profile : Sondaj kesiti.

Boring person : Sıkıcı tip.

İngilizce Boringness Türkçe anlamı, Boringness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Boringness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Tameness : Söz dinlerlik. Evcillik. İtaat. Uysallık.

Drabness : Can sıkıntısı. Sönüklük. Durgunluk. Rüküşlük. Kasvet. Sersemlik. Melankoli. Belirsizlik. Zevksizlik.

Depressiveness : Kasvetlilik. Bunaltıcılık. Depresiflik. Üzücü olma durumu. Melankoliklik.

 

Insensateness : Hissizlik. Soğukluk. Akılsızlık. Ruhsuzluk. Duygusuzluk. Aptallık. Cansızlık.

Aridities : Kuraklık (toprakta). Kuruluk. Kuruluk (iklim veya hava için). Kuraklık. Susuzluk. Çoraklık.

Vexatiousness : Aksilik. Zamanüstülük.

Wearisomeness : Yoruculuk. Bitkinlik. Yorgunluk.

Tedium : Bıkkınlık. Bezginlik. Can sıkıntısı. Sıkıntı. Usandırıcılık. Melal.

Dryness : Hayal gücü eksikliği. Nemsizlik. Kuru oluş. Kuruluk. Kuraklık.

Tediums : Sıkıntı. Can sıkıntısı. Melal. Bezginlik. Bıkkınlık.

Boringness synonyms : sombreness, dulness, inanimation, monotonous, dinginess, crudities, barrenness, platitudes, flatness, monotone, platitude, uniformity, saturninity, crudity, aridity, grisaille, monotonousness, dreariness, onerousness, oppressiveness, sameness, dullness, monotonies, aridness, monotones, foziness, uniformities, innocuousness, disagreeableness, tastelessness, insipidness, prosiness, insipidity.