Sıkıcılık nedir, Sıkıcılık ne demek

  • Sıkıcı olma durumu

Sıkıcılık kısaca anlamı, tanımı:

Sıkıcı : İç sıkan, can sıkan, tedirgin eden.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Sıkıcılık anlamı nedir?

Almanca'da Sıkıcılık : n. Öde