Yavanlık nedir, Yavanlık ne demek

  • Yavan olma durumu

"Yavanlık" ile ilgili cümle

  • "Her şeyde geçici, her şeyde ruhumun bir tarafını boş bırakan bir yavanlık vardı." - H. E. Adıvar

Yavanlık anlamı, tanımı:

Yavan : Katıksız. Yağı az. Hoşa gitmeyen, tatsız. Görgüsüz, bilgisiz.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Yavanlık anlamı nedir?

İngilizce'de Yavanlık ne demek? : n. aridity, barrenness, crudity, dryness, insipidity, insipidness, prosiness

Fransızca'da Yavanlık : fadeur [la], insipidité [la], platitude [la]

Almanca'da Yavanlık : n. Fadheit, Geistlosigkeit