Candidnesses türkçesi Candidnesses nedir

Candidnesses ingilizcede ne demek, Candidnesses nerede nasıl kullanılır?

Candidness : Samimiyet. Önyargısız olma. Açık ve içten olma. Açıklık. Doğruluk. Dürüstlük. Asıl fikrini söyleme. Riyasızlık. İçtenlik. Bönlük.

İngilizce Candidnesses Türkçe anlamı, Candidnesses eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Candidnesses ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Candor : Toksözlülük. Açık kalplilik. Saflık. Açıkyüreklilik. Açık sözlülük. Asıl fikrini söyleme.

Accurateness : Kusursuzluk. Yanlışsızlık. Kesinlik. Titizlik. Tamlık.

Honesty : Namusluluk. İffet. Alçakgönüllülük. Soru-yanıt ilişkisine dayanan bir bilgi alışveriş sürecinde yanıtlayıcının olanı aktarması, gözlemcininse aktarılan bilgiyi yanlılığa düşmeden saptaması. Namus. Temizlik. Gözlük çiçeği. Ay otu.

Aperture : Pencere. Fotoğraf makinesi açıklığı. Gedik. Bir ışık düzengecinin açılma derecesi, ayarlandığı açıklık. Işık düzengeci açıklığı. Göz. Delik. Irakgörür fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği deliğin çapı. Kartlar üzerinde açılan ve içerisine mikrofilm parçası geçirilen delik.

 

Evenness : Düzgünlük. Düzlük. Tarafsızlık. Aynılık. Eşitlik. Düz oluş. Huzur.

Candors : Asıl fikrini söyleme. Saflık. Tarafsızlık. Açıkyüreklilik. Toksözlülük. İyi kalplilik. Açık sözlülük.

Bluffness : Hoşnutluk veren içtenlik. Kaba sabalık. İyi niyetli samimiyet.

Apartness : Birleşik olmama. Ayrılık. Bireysellik. Bağlantısız olma niteliği. Bitişik olmama. Ayrılık olma niteliği. Fark. Ayrılmış olma niteliği.

Camaraderie : Yoldaşlık. Arkadaşlık. Dostluk. Ahenkli işbirliği durumu. Bir iş yerinde çalışanlar arasındaki uyum ve işbirliği.

Break : İhlal etmek. Mahvetmek. Bozmak. Tan. Fırlamak. Söylemek. Bitmek. İflas etmek. Çiğnemek. Ara.

Candidnesses synonyms : broadness, conscientiousness, erectness, equity, apertures, air gap, coziness, fealty, bona fides, affableness, cordialness, candour, candours, accuracy, authenticity, apparentness, fairness, candidness, baldness, ingenuousness, faithfulness, familiarity, balancing, chumminess, fealties, correctness, conciseness, genuineness, certainties, cordiality, honestness, earnestness, calvities.

Candidnesses zıt anlamlı kelimeler, Candidnesses kelime anlamı

Disingenuousness : Samimiyetsizlik. İki yüzlülük.

Dishonesty : Sahtekarlık. Namussuzluk. Yalancılık. Şerefsizlik. İrtikap. Dürüst olmama.