Cardsharper türkçesi Cardsharper nedir

Cardsharper ingilizcede ne demek, Cardsharper nerede nasıl kullanılır?

Cardsharp : İskambilde hileci. Hilekar. Hilebaz (iskambil). Hilebaz. Hileci. İskambilde üçkağıtçı.

Cardsharping : Hilebaz. Hileci. İskambilde hileci. Hilekar. Hilebaz (iskambil). İskambilde üçkağıtçı.

Cardsharps : İskambilde üçkağıtçı. Hilebaz (iskambil). Hilebaz. Hileci. İskambilde hileci. Hilekar.

Cardshark : Yetenekli profesyonel kart oyuncusu. Sahtekar kart oyuncusu. Hilebaz. Hile yapan kumarbaz.

İngilizce Cardsharper Türkçe anlamı, Cardsharper eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cardsharper ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Swindler : Tokatçı. Aferist. Madikçi. Zerk-füruş. Dümenci. Madrabaz. Dalavereci. Kazıkçı. Dolandırıcı.

Guileful : Açıkgöz. Üçkağıtçı. Dalavereci. Kurnaz. Hain.

Trickier : Üçkağıtçı. Düzenbaz. Oyuncu. Hileli. İnce (iş). Aldatıcı. Nazik (iş). Kurnaz.

Chiseller : Para sızdıran kimse. Dolandırıcı. Tokatçı. Para sızdıran kişi. Üçkağıtçı. Keski kullanan kişi.

Hustler : Hileli satış yapan kimse. Fahişe. Dolandırıcı. Üçkağıtçı. Canı tez. Kazıkçı. Dümenci. Eli çabuk kimse. Girişken tip.

Bunkos : Üçkağıtçı (kağıt oyunlarında). Bir kimseyi güveninden yararlanarak dolandırma. Dolandırıcılık. Alavere dalavere. Kazıklama. Sahtekar. Düzenbazlık. Dolandırıcılık oyunu. Güveni suistimal suçu.

 

Cardsharps : İskambilde üçkağıtçı. İskambilde hileci.

Fouler : Bindirmek (gemi). Fena. Pis. Kurallara aykırı hareket. Kokuşmuş. Tıkanmış. Bozuk. İğrenç. Karışmış. Ağır.

Scammer : Bir dolandırıcı tarafından aldatılan kimse. Tokatçı. Sahtekar. Rezil. Dolandırıcı. Alçak. Hain. Puşt.

Adulterators : Sahtekar. Kalitesiz yapan kişi veya şey. Yozlaştıran kişi veya şey.

Cardsharper synonyms : card sharper, card sharp, artful, bunko, hustlers, cardsharp, sharpy, con artist, foulest, con man, cut up, card shark, blackleg, grifter, conmen, cardsharping, sharper, foul, pettifogging, conman, gouger, bunco steerer, adulterator, cheater, cardshark, cammed, sharpie, cheaters, card player, double crosser, bad person, fraud, chiseler.