Trickier türkçesi Trickier nedir

Trickier ingilizcede ne demek, Trickier nerede nasıl kullanılır?

Trickiest : Üçkağıtçı. Hileli. Düzenbaz. Aldatıcı. Nazik (iş). Cin fikirli. Alengirli. Oyuncu. Kurnaz. İnce (iş).

Trickily : Aldatıcı bir şekilde. Kurnaz bir şekilde. Ustaca. Hilekar bir şekilde. Düzenbaz bir şekilde. Sinsice.

Trickiness : Hile. Güvenilmezlik. Hilekarlık. Kurnazlık. Aldatıcılık. Tekin olmama. Karmaşıklık.

Tricking : Aldatmacalı. Dolandırma. Oyun etmek. Kandırmak. Kandırmacalı. Oyuna getirmek. Oyuna getirme. Faka bastırmak. Aldatmak. Kandırma.

Trickish : Hileli. Hilekar. Zor. Nazik (iş). Aldatıcı. Üçkağıtçı. İnce (iş).

Trick shot : Hileli çevirim. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çevirim sırasında alıcının optik ve mekanik olanaklarıyla hileyi gerçekleştirme.

Trickishly : Aldatıcı bir şekilde. Düzenbaz bir şekilde. Kurnaz bir şekilde. Sinsice.

Trick out : Çok şık giyinmek. Bezemek. Giyinip kuşanmak. Allayıp pullamak. Süslemek. Süslenip püslenmek. Aşırı şık giyinmek.

Trick out of : Tokatlamak. Kandırıp almak.

Trick of the trade : Meslek sırrı.

İngilizce Trickier Türkçe anlamı, Trickier eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Trickier ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Dribble : Damla. Top sürme. Damlatmak. Damlamak. Azar azar akmak. Çalım. Bir oyuncunun, topu tek elle yerde zıplatarak, karşı takıma kaptırmadan yer değiştirmesi. Çalımlamak. Sürmek (topu). Damla damla akıtmak.

Calculating : Dikkatli. Hesaplanıyor. İşini bilen. İhtiyatlı. Bencil. Çıkarcı. Hesap. Egoist. Hesaplama.

Craftier : Dalavereci. Hünerli. Şeytan. Hilekar. Tilki gibi. Tilki gibi (argo terim). Aldatmakta usta olan.

Actors : Aktör. Erkek oyuncu. Katılımcı. Sanatçılar. Aktörler.

Flow : Akış. Akım. Akıcı olmak. Akıntı yapmak. Bastırmak. Dolaşmak (kan vb). Yükselmek (deniz). Dolaşmak. Akıp gitmek. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır.

Colored : Zenci. Renkli. Boyama. Göz boyayıcı. Etki altında kalmış. Taraflı. Renklendirilmiş. Boyanmış. Siyahi.

Devious : Dolambaçlı. Çapraşık. Üç kağıtçı. Dolandırıcı. Sapa. Dürüst olamayan. Hilekar.

Filter : Renkli camdan ya da arasına jelatin konularak yapıştırılmış iki camdan oluşan, izgedeki bazı ışıkları soğurup bazılarını bırakan, alıcının merceği önüne takılarak görüntünün renk tonlarını değiştirmeye yarayan araç. seslendirmede, okumada, yayında bazı yinelenim kuşaklarını zayıflatan, istenilen yinelenimler ile istenmeyenleri birbirinden ayıran devre. Filtreleme yapmak. Süzmek. Filtre. Bilgisayar, bilişim, ekonomi, fizik, gitar, uzay, kimya, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir karışımdan istenmeyen birleşenleri ayıran gereç. sıklığı, belirli bir sıklık kuşağında bulunan akımları geçirmek içindüzenlemiş elektriksel ağ. Süzülmek. Girdi olarak verilen gereç, veri ya da imleri, belirtilmiş ölçütlere göre ayıran herhangi bir aygıt ya da dizge. bk. örtü. Ancak belli dalgaboyu aralığındaki ışığı geçiren, renkli cam özelliğindeki saydam levha; renk süzgeci. Ayırıp kenara koymak.

 

Gamer : Bilgisayar oyunları oynayan. Bilgisayar oyunu oynayan kimse. Oyunlar oynayan kimse. Rol üstlenme oyunu oynayan kimse.

Cagey : Çok dikkatli. Kapalı kutu. Ağzı kenetli. Ağzı sıkı. İhtiyatlı. Sırrını söylemeyen. Uyanık. Ağzısıkı. Tedbirli.

Trickier synonyms : percolate, cardsharping, delicate, dissimulation, course, bamboozler, gamblers, swindler, archest, chiseller, jugglery, crafty, friskier, humbug, trickish, hustler, guileful, coloreds, cannier, frisky, adulterate, chimeric, chiselers, cross, frolicsome, daedal, cattish, pettifogging, chicanery, deceit, craftiest, artful dodger, actor.

Trickier zıt anlamlı kelimeler, Trickier kelime anlamı

Square shooter : Dürüst kişi. Namuslu kimse. Dürüst adam. Ahlaklı kişi.

Nondriver : Sürücü olmayan kimse.