Üçkağıtçı nedir, Üçkağıtçı ne demek

Üçkağıtçı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimmecaz olarak kullanılır.

 • Üçkâğıt oyunu oynatan kimse
 • Yalancı, dolandırıcı, hileci, düzenci kimse.

Üçkağıtçı ile ilgili Cümleler

  Üçkağıt ile ilgili Cümleler

  • Bu bir üçkağıttı.
  • O üçkağıtçı biri olmalı.
  • Almanlar çok üçkâğıtçı.
 • O üçkağıtçı biri olmalı.
 • “Özellikle üçkâğıtçıları ve ispatlanmış suçlar işleyenleri aradı.”
 • Almanlar çok üçkâğıtçı.

Üçkağıtçı anlamı, kısaca tanımı

Üçkağıt : Oynatıcının el çabukluğuyla yer değiştirip kapalı olarak bıraktığı, ikisi aynı, biri değişik üç iskambil kâğıdından değişik olanını bulmaya dayanan hileli oyun. Hile, düzen, dolap

Üçkağıtçılık : Üçkâğıtçının işi. Yalancılık, düzencilik, dolandırıcılık.

Dolandırıcı : Birini aldatarak mal veya parasını alan kimse, ayyar, tokatçı.

Düzenci : Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, entrikacı, dessas.

Yalancı : Yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse. Gerçek olmayan, gerçeğe benzetilmiş.

Hileci : Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr, dolmacı.

Dolan : Dolgun olan.

Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı.

 

Yalan : Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır. Yalancı kimse. Uydurma.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Düze : Doz.

Oyun : Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Kumar. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Hile, düzen, desise, entrika. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.

Hile : Birini aldatmak, yanıltmak için yapılmış olan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma.

Diğer dillerde Üçğenölçü anlamı nedir?

İngilizce'de Üçğenölçü ne demek ? : trigonometry