Swindler türkçesi Swindler nedir

Swindler ile ilgili cümleler

English: In our society, there are both honorable people and swindlers.
Turkish: Bizim toplumumuzda, hem onurlu insanlar hem de dolandırıcılar vardır.

English: She must be a swindler.
Turkish: O üçkağıtçı biri olmalı.

Swindler ingilizcede ne demek, Swindler nerede nasıl kullanılır?

Swindlers : Dolandırıcı. Kazıkçı. Dolandırıcılar. Dalavereci. Üçkağıtçı.

Swindle : Dolandırıcılık etmek. Dolandırmak. Tokatlamak. Sövüşlemek. Kafese koymak. Hile yapmak. Kafeslemek. Hile ile almak. Üçkağıda getirmek. Parasını çarpmak.

Swindled : Hile ile almak. Tokatlamak. Hile yapmak. Dolandırmak.

Swindles : Hile ile almak. Kafese koymak. Kazık atmak. Tokatlamak. Dolandırıcılık etmek. Sahtekarlık yapmak. Dolandırmak. Kafeslemek. Üçkağıda getirmek. Hile yapmak.

Swindling : Üçkağıtçılık. Dolandırma. Dolandırıcılık.

Swine cytomegalovirus infection : Domuzların inklüzyon cisimcikli rinitisi. Domuzların sitomegalovirüs enfeksiyonu.

Swine : Moloz. Hınzır. Pis herif. Kereste. Domuz.

Swine dry manure : Esas itibarıyla domuzun dışkısından oluşan ve en çok % 15 su içerecek biçimde kurutulan; en az % 20 ham protein, en çok % 35 ham selüloz ve en çok % 20 ham kül içeren bir işlenmiş hayvan artığı. Domuz kuru gübresi.

 

Swine bordetella bronchiseptica infection : Domuzların bordetella bronchiseptica enfeksiyonu. Genç domuzlarda septisemi ve bronkopnömoni, yaşlı domuzlarda irinli bir bronkopnömoniyle birlikte bronş ve atardamarların çevresinde bağ doku artışıyla kendini gösteren bakteriyel enfeksiyon.

Swine atrophic rhinitis : Domuzların atrofik burun yangısı. Bordetella bronchiseptica ve pasteurella multocida tip a ve d'nin birlikte enfeksiyonu sonucu oluşan, burun kemiklerinde konkalarda kısalma, bakışımsızlık, eğrilik ve atrofiyle belirgin bulaşıcı toksemik hastalık. kalsiyum ve fosforun diyetteki yetersizliği ve genç domuzlardaki hızlı gelişme temposu da lezyonların oluşumuna etki eder.

İngilizce Swindler Türkçe anlamı, Swindler eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Swindler ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Extortionists : Haraççı. Zorba. Şantajcı. Rüşvetçi.

Speculators : Spekülasyon yapan. Borsacı. Spekülatör. Alavereci. Vurguncu. Borsa yatırımcısı.

Confidence man : Zarfçı. Sahtekar. Düzenbaz.

Craftiest : Hilekar. Çok bilmiş. Tilki gibi (argo terim). Düzenbaz. Kurnaz. Şeytan. Tilki gibi. Aldatmakta usta olan.

Humbuggers : Numara yapan. Hilekar. Dümen çeviren.

Charlatan : Sahte doktor. Dolandırıcı kimse. Şarlatan. Üç kağıtçı. Numaracı. Ağzı kalabalık.

Deceiver : Yalancı kimse. Yalancı. Hilekar. Aldatıcı. Düzenbaz.

Cardsharper : Papelci. Hilekar. Hilebaz. Hilebaz (iskambil).

Fleecing : Kaplamak. Yün gibi örtmek. Kazıklamak. Soymak. Soyup soğana çevirmek. Kırkmak.

 

Beguiler : Baştan çıkaran. Cezp eden. İkna eden. Aldatan. Ayartan. Kandıran.

Swindler synonyms : clip artist, card sharper, card sharp, abraham, artful dodger, flayers, cox, illywhacker, trickster, chiseller, middleman, scalper, artful, guileful, exactors, deceitful, grifter, duper, sharpies, dupers, pettifogging, bilking, coxswain, confidence trickster, hoaxer, bilkers, exacters, sharpie, highbinder, card shark, adventurer, bilked, sharpers.

Swindler ingilizce tanımı, definition of Swindler

Swindler kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who swindles, or defrauds grossly. One who makes a practice of defrauding others by imposition or deliberate artifice. A cheat.