Swindled türkçesi Swindled nedir

Swindled ile ilgili cümleler

English: You shouldn't have swindled him.
Turkish: Onu sövüşlememeliydin.

English: Ali swindled Mary out of all her savings.
Turkish: Ali Mary'nin tüm tasarruflarını dolandırdı.

English: Ali swindled Mary.
Turkish: Ali Mary'yi dolandırdı.

English: He swindled her.
Turkish: O onu dolandırdı.

Swindled ingilizcede ne demek, Swindled nerede nasıl kullanılır?

Swindle : Parasını çarpmak. Kafeslemek. Kafese koymak. Kazık atmak. Sövüşlemek. Sahtekarlık yapmak. Hile yapmak. Hile ile almak. Dolandırmak. Tokatlamak.

Swindler : Zerk-füruş. Dümenci. Tokatçı. Üçkağıtçı. Dalavereci. Dolandırıcı. Hileci. Madikçi. Kazıkçı. Madrabaz.

Swindlers : Kazıkçı. Üçkağıtçı. Dolandırıcılar. Dalavereci. Dolandırıcı.

Swindles : Dolandırıcılık etmek. Üçkağıda getirmek. Sahtekarlık yapmak. Kazık atmak. Sövüşlemek. Dolandırmak. Hile yapmak. Parasını çarpmak. Kafese koymak. Kafeslemek.

Swindling : Üçkağıtçılık. Dolandırma. Dolandırıcılık.

Swine atrophic rhinitis : Domuzların atrofik burun yangısı. Bordetella bronchiseptica ve pasteurella multocida tip a ve d'nin birlikte enfeksiyonu sonucu oluşan, burun kemiklerinde konkalarda kısalma, bakışımsızlık, eğrilik ve atrofiyle belirgin bulaşıcı toksemik hastalık. kalsiyum ve fosforun diyetteki yetersizliği ve genç domuzlardaki hızlı gelişme temposu da lezyonların oluşumuna etki eder.

 

Swine : Domuz. Moloz. Hınzır. Pis herif. Kereste.

Swine bordetella bronchiseptica infection : Domuzların bordetella bronchiseptica enfeksiyonu. Genç domuzlarda septisemi ve bronkopnömoni, yaşlı domuzlarda irinli bir bronkopnömoniyle birlikte bronş ve atardamarların çevresinde bağ doku artışıyla kendini gösteren bakteriyel enfeksiyon.

Swine dry manure : Domuz kuru gübresi. Esas itibarıyla domuzun dışkısından oluşan ve en çok % 15 su içerecek biçimde kurutulan; en az % 20 ham protein, en çok % 35 ham selüloz ve en çok % 20 ham kül içeren bir işlenmiş hayvan artığı.

Crosswind : Yan rüzgar. Bir geminin veya uçağın yönü üzerinden esen rüzgar. Karşı rüzgar. Bir aracın rotasına doğru esen rüzgar.

İngilizce Swindled Türkçe anlamı, Swindled eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Swindled ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Chicane : Şike yapmak. Hile ile elinden almak. Dalavera. Dalavere. Şike. Hile. Safsata. Kozsuz el briç. Şikan.

Bilks : Borç takmak. Ödememek. Hile. Aldatmak. Dubara. Dolandırıcı. Kandırmak.

Victimize : Gadretmek. Haksızlık etmek. Zulmetmek. Kurban etmek. Adaletsiz davranmak. Harcamak. Mağdur etmek. Mağdur duruma düşürmek. Aldatmak. Hile ile soymak.

Smack : Şaplak atmak. Şapır şapır içmek. Şapır şupur öpmek. Doğruca. Tokat atmak. El ile vurmak. Şamar atmak. Tam olarak. Şaplatmak.

Cheats : Razı etmek. Kazık atmak. Keklemek. İhanet etmek. Kandırmak. Aldatmak. Kazıklamak. Hileyle elinden almak.

 

Cog : Çark dişi. Dişli çark. Diş. Önemsiz veya değersiz kimse. Kertik. Tutmak. Hile. Kurmak. Küçük sandal.

Short : Kısa. Az. Kısa okunuşlu ünlü. Eksiklik. Kasa açığı. Kontak. Alçak. Kısa hece. Kısa metrajlı film. Kısa devre.

Cuff : Manşet. Şamar. Kolluk. Sille. Şamar atmak. Katlanmış pantolon paçası. Tokat atmak. Kelepçe. Tokat.

Buffet : Dövmek. Boğuşmak. Örselemek. Yumruklamak. Büfe. Mücadele etmek. Sarsmak. Yumruk atmak. Tokat atmak.

Bonking : Seks yapmak. (kaba britanya argosu) cinsel ilişkiye girmek. Birisini yatağa atmak. (karşı cinsi) götürmek. Sevişmek. Mercimeği fırına vermek. Cinsel ilişki yaşamak. Cinsel ilişkiye girmek. Vurmak.

Swindled synonyms : dwindle down, bilk, fall, bilking, cabals, slapping, mulct, clip, dwindle away, diminish, rook, sock, swindles, gyp, bunco, cuffing, chisel, bilked, slaps, lessen, socked, buncos, diddle, gip, slap, defraud, cuffed, cogs, slapped, nobble, fenagle, rip off, clips.

Swindled zıt anlamlı kelimeler, Swindled kelime anlamı

Increase : Artmak. Yükselmek. Büyümek. Artırmak. Artış. Artma. Artışa geçmek. Eder artırımı. Çoğaltmak.

Concise : Muhtasaran. Mücmel. Özlü. Kestirme. Kısaca. Veciz. Kısa. Muhtasar. Az ve öz.