Swindlers türkçesi Swindlers nedir

Swindlers ile ilgili cümleler

English: In our society, there are both honorable people and swindlers.
Turkish: Bizim toplumumuzda, hem onurlu insanlar hem de dolandırıcılar vardır.

Swindlers ingilizcede ne demek, Swindlers nerede nasıl kullanılır?

Swindler : Madikçi. Zerk-füruş. Dalavereci. Dümenci. Aferist. Üçkağıtçı. Madrabaz. Dolandırıcı. Tokatçı. Hileci.

Swindle : Dolandırmak. Dolandırıcılık etmek. Kazık atmak. Üçkağıda getirmek. Hile ile almak. Parasını çarpmak. Sahtekarlık yapmak. Hile yapmak. Kafese koymak. Tokatlamak.

Swindled : Hile yapmak. Hile ile almak. Tokatlamak. Dolandırmak.

Swindles : Dolandırmak. Hile yapmak. Dolandırıcılık etmek. Kafeslemek. Kazık atmak. Tokatlamak. Sövüşlemek. Sahtekarlık yapmak. Kafese koymak. Üçkağıda getirmek.

Swindling : Dolandırıcılık. Dolandırma. Üçkağıtçılık.

Crosswind : Karşı rüzgar. Bir geminin veya uçağın yönü üzerinden esen rüzgar. Bir aracın rotasına doğru esen rüzgar. Yan rüzgar.

Crosswinds : Bir aracın rotasına doğru esen rüzgar. Bir geminin veya uçağın yönü üzerinden esen rüzgar. Yan rüzgar.

İngilizce Swindlers Türkçe anlamı, Swindlers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Swindlers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Flimflam : Kandırmak. Alavere dalavere. Dolandırmak. Boş laf. Saçmalık. Hile. Dolap. Bir kimseyi güveninden yararlanarak dolandırma. Zırva. Oyun.

Hustler : Numaracı. Aceleci. Dümenci. Hileli satış yapan kimse. Fahişe. Girişken tip. Eli çabuk kimse.

Con : Aldatmak. Hile yapmak. Karşı. Bir ölçek sınarının dile getirdiği yargıya katılmayan ya da olumsuz yanıt veren kişi, ona ters düşen tutum ya da görüş. Dikkatle okumak. İncelemek. Kandırmak. Aleyhte. Yutturmak. Kafalamak.

Shell game : Üçkağıtçılık. Aldatmacalı üç kabuk oyunu.

Adventurer : Maceracı. Maceraperest kişi. Vurguncu. Spekülatör. Maceraperest. Serüvenci. Maceraperest kimse.

Adventurers : Maceraperestler. Serüvenci. Vurguncu. Maceraperest. Spekülatör.

Cut up : Acımasızca eleştirmek. Davranmak. Acı çektirmek. Ölmek. İncitmek. Sarsmak. Şakacı. Yerden yere vurmak. Dümenci.

Humbuggers : Dümenci. Numara yapan. Dümen çeviren. Hilekar.

Short change : Aldatmak. Eksik vermek. Eksik para üstü vermek. Para üstü vermemek. Kandırmak. Eksik ödeme yapmak. Para üstünü az vererek birini kandırmak. Eksik para üzeri vermek. Eksik ödemek.

Craftier : Tilki gibi (argo terim). Tilki gibi. Çok bilmiş. Kurnaz. Şeytan. Hünerli. Düzenbaz. Hilekar.

Swindlers synonyms : swiz, bunko game, con game, bilk, bunco, guileful, holdout, bilks, chiselers, carpet bagger, exactors, hustle, extortioner, imposter, hoaxers, craftiest, extortionists, gip, exactor, bamboozler, bunko, bunco game, victimize, abraham, adventuresses, artful dodger, nobble, rook, scam, chiseller, flayers, illywhacker, short.

Swindlers zıt anlamlı kelimeler, Swindlers kelime anlamı

Stormy : Sinirli. Sağanak yağışlı. Kavgalı. Şiddetli. Gürültülü. Fırtınalı. Asi. Çekişmeli. Heyecanlı.