Swindles türkçesi Swindles nedir

 • Üçkağıda getirmek.
 • Dolandırıcılık etmek.
 • Dolandırmak.
 • Tokatlamak.
 • Parasını çarpmak.
 • Sahtekarlık yapmak.
 • Kazık atmak.
 • Kafese koymak.
 • Hile yapmak.
 • Hile ile almak.
 • Sövüşlemek.
 • Kafeslemek.

Swindles ingilizcede ne demek, Swindles nerede nasıl kullanılır?

Swindle : Dolandırmak. Hile ile almak. Hile yapmak. Sövüşlemek. Parasını çarpmak. Kafeslemek. Tokatlamak. Üçkağıda getirmek. Dolandırıcılık etmek. Sahtekarlık yapmak.

Swindled : Tokatlamak. Hile yapmak. Dolandırmak. Hile ile almak.

Swindler : Madikçi. Hileci. Dümenci. Kazıkçı. Tokatçı. Madrabaz. Üçkağıtçı. Dalavereci. Aferist. Zerk-füruş.

Swindlers : Dolandırıcılar. Dolandırıcı. Kazıkçı. Üçkağıtçı. Dalavereci.

Swindling : Dolandırma. Dolandırıcılık. Üçkağıtçılık.

Swine dry manure : Esas itibarıyla domuzun dışkısından oluşan ve en çok % 15 su içerecek biçimde kurutulan; en az % 20 ham protein, en çok % 35 ham selüloz ve en çok % 20 ham kül içeren bir işlenmiş hayvan artığı. Domuz kuru gübresi.

Swine : Moloz. Hınzır. Kereste. Pis herif. Domuz.

Swine dysentery : Domuz dizanterisi. Özellikle sütten kesilmiş domuz yavrularında görülen, treponema hyodysenteria tarafından oluşturulan, kanamalı kolon yangısı ve ishalle belirgin, oldukça bulaşıcı, bakteriyel hastalık.

 

Crosswind : Bir aracın rotasına doğru esen rüzgar. Bir geminin veya uçağın yönü üzerinden esen rüzgar. Karşı rüzgar. Yan rüzgar.

Swine atrophic rhinitis : Bordetella bronchiseptica ve pasteurella multocida tip a ve d'nin birlikte enfeksiyonu sonucu oluşan, burun kemiklerinde konkalarda kısalma, bakışımsızlık, eğrilik ve atrofiyle belirgin bulaşıcı toksemik hastalık. kalsiyum ve fosforun diyetteki yetersizliği ve genç domuzlardaki hızlı gelişme temposu da lezyonların oluşumuna etki eder. Domuzların atrofik burun yangısı.

İngilizce Swindles Türkçe anlamı, Swindles eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Swindles ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bonk : Sikişmek. Cinsel ilişki yaşamak. Birisini yatağa atmak. Çarpmak. Cinsel ilişkiye girmek. Seks yapmak. Götürmek. Aşk yaşamak. (kaba britanya argosu) cinsel ilişkiye girmek.

Coop up : Hapsetmek. Özgürlüğünü sınırlamak. Kümese sokmak. Bağlamak. Kapamak. Kapalı bir yerde tutmak. Tıkmak. Kapatmak. Kapamak (bir şeyi kapamak).

Chicaning : Dalavera. Şikan. Hile. Hile ile elinden almak. Şike yapmak. Şike. Dalavere. Safsata. Kozsuz el briç.

Deceived : Aldatılan. Keklemek. Aldatmak. Kaybetmek. Aldatılmış. Kandırmak. Faka bastırmak.

Short change : Para üstü vermemek. Para üstünü az vererek birini kandırmak. Kandırmak. Eksik para üstü vermek. Eksik ödemek. Eksik para üzeri vermek. Aldatmak. Eksik vermek. Eksik ödeme yapmak.

Clip : Kırkmak. Mandallamak. Halat kenedi. İndirmek (argo terim). Klipslemek. Kazıklamak. Bilgisayar, madencilik, tiyatro alanlarında kullanılır. Maşa. Göz kapaklarını açıp kapamak. Uçlarını kesmek.

 

Cabals : Entrika çevirmek. Fitne. Komplo. Dalavere yapmak. Dolap. Entrika. Komplo kurmak. Dalavere veya hile yapmak. Hizip.

Bunco : Kazıklamak. Güveni suistimal suçu. Bir kimseyi güveninden yararlanarak dolandırma. Alavere dalavere. Dolandırıcılık.

Chiselling : Kesme işlemi. Pürüzlendirme. Kazıklamak. Taraklama. Yontmak. Yontma. Sızdırmak. Oymak.

Swindles synonyms : dwindle down, swindled, swindle, smack, defrauds, double crossing, nobble, cog, slapped, chisel, bonking, bamboozle, bilk, burn, screw out of, mew, encaged, defraud, dupes, trick, mew up, bunkoed, hornswoggle, cheat, fenagle, gyp, cuffed, victimize, caging, slaps, cheats, fudged, bamboozling.

Swindles zıt anlamlı kelimeler, Swindles kelime anlamı

Increase : Artış. Yükseklik, herhangi bir mal ya da nesneye ilişkin değerin arttırılması. Zam yapmak. Artmak. Artışa geçmek. Yükseltmek. Çoğaltmak. Arttırmak. Yükselmek. Çoğalmak.

Pointless : Manasızlık. Yararsız. Puansız. Beyhude. Boş. Amaçsız. Uçsuz. Etkisiz. Saçma. Boşuna.