Chilled cast iron türkçesi Chilled cast iron nedir

  • Yüzeyi sertleşmiş kırdöküm.
  • Çil dökme demir.
  • Yüzeyi soğutulmuş dökme demir.
  • Soğutuk dökme demir.

Chilled cast iron ingilizcede ne demek, Chilled cast iron nerede nasıl kullanılır?

Chilled : Dondurulmuş. Soğutulmuş. Donmuş. Soğutuk. Soğut.

Cast : Bir oyun çalışmaya başlanmadan önce, oyun kişilerini oynayacak sanatçıları saptamak. Bir oyunda canlandırılacak ya da gösterilecek kişilerin hangi oyuncular tarafından oynanacağını gösterme işlemi. Rol dağılımı. Rol dağıtmak.

Iron : Sert. Bazı minerallerde, hemen hemen her çeşit toprakta ve mineralli sularda bulunan atom numarası 26, atom ağırlığı 55, 847, sembolü fe olan bir metal element. hemoglobin, miyoglobin, sitokrom, peroksidaz, katalaz gibi bazı hemoproteinlerin temel kısmını oluşturur. esas işlevi oksijenin hemoglobin içinde dokulara ve hücresel oksidasyon mekanizmalarına taşınmasıdır. Turp gibi. Maden uçlu golf sopası. Madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Demirden yapılmış. Sıkı. Demir. Demir gibi. Zincire vurmak.

Chilled cast : Soğutulmuş dökme demir.

Cast iron : Dayanıklı. Şiddetli. Sert. Font. Pik. Sağlam. Kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Döküm demir. Yüksek fırında kömür ve kireçtaşıyla indirgenmiş demir cevherinden ayrılan, % 2,5-4,5 karbon ve daha az kükürt, fosfor ve silisyumlu, kırılgan demir-karbon alaşımı. Dökme demir.

 

Acicular cast iron : İğne biçimli dökme demir. İğnemsi dökme demir.

Gray cast iron : Kır dökme demir. Kırdöküm. Gri pik. Gri dökme demir. Kir dökme demir. Esmer dökme demir. Pik döküm. Boz pik.

Alloy cast iron : Dökme demir alaşımı. Alaşımlı dökme demir.

Eutectic cast iron : Ötektik dökme demir.

Cast iron electrode : Dökme demir elektrot.