Cleavage face türkçesi Cleavage face nedir

  • Yarılma yüzü.

Cleavage face ingilizcede ne demek, Cleavage face nerede nasıl kullanılır?

Cleavage : Çatlama. Kayaç dilinimi. Ayrılık. Çelişki. Göğüs dekoltesi. Klivaj. Çatlak. Zigotu izleyen yarıklanma. vitellus maddesinin miktarı ve dağılımına göre total ve parsiyal olmak üzere iki türlü bölünme biçimi bulunur. eşit büyüklükte, iki veya daha fazla kız hücre oluşumuyla sonuçlanan ve genellikle bakteri gibi tek hücreli organizmalarda görülen eşeysiz üreme biçimi. Yarılım ı. Yarık.

Face : Uzbilimsel olarak iki boyutla gösterilen, bir özdeğin bir evresini öteki evrelerinden ya da başka özdekerden ayıran sınır yüzü. Surat. Sıvamak. Göğüs germek. Bakmak. Kaplamak. Yüzünü dönmek. Astarlamak. Karşı olmak.

Cleavage plane : Dilinim düzlemi. Klivaj düzlemi. Yarılma düzlemi.

Cleavages : Bölünme. Göğsün dekolteden görünen kısmı. Yarılma. Ayrılma. Çelişki. Göğüs dekoltesi.

A long face : Karanlık surat. Abus. Ekşi yüz. Asık surat.

About face : Geriye dön! komutu. Yüz seksen derece dönme. Geriye dönüş. Geriye dön emri.