Corticotropin türkçesi Corticotropin nedir

  • Kortikotropin.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Böbreküstü bezleri korteksinin steroid üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji).
  • Acth.

Corticotropin ingilizcede ne demek, Corticotropin nerede nasıl kullanılır?

Corticotropin releasing hormone : Hipotalamustan salgılanan hipofiz ön lobundan acth salınımını uyararak böbrek üstü bezlerinden glukokortikoit ve mineralokortikoit salınımını artıran 41 amino asitten oluşmuş peptit yapılı bir hormon, kortikotropin salgılatıcı hormon, adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon, crh, acth-rh. Kortikotropin salgılatıcı hormon.

Adrenocorticotropin : Acth. Adrenokortikotropin.

Adrenocorticotropin releasing hormone : Kortikotropin salgılatıcı hormon. Adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon.

Adrenocorticotropic : Adrenokortikotropik.

Adrenocorticotropic hormone : Adrenokortikotropik hormon. Acth. Böbreküstü bezlerinin steroit üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji). Adrenokortikotrop hormon.

Adrenocorticotrophic hormone : Adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotrofik hormon. Acth.

Adrenocorticotrophin : Adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotropin.

Corticotroph : Kortikotrof. Adenohipofizde salgı granülleri içeren küçük, düzensiz görünümlü hüce. adenokortikotrofik hormon ve beta-endorfin salgılar, kortikotrop, kortikotrof hücre, kortikotrof-lipotrof.

 

Corticotrop hormone : Acth. Kortikotrop hormon.

Adrenocorticotrophic : Adrenokortikotropik.

İngilizce Corticotropin Türkçe anlamı, Corticotropin eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Corticotropin ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Adrenocorticotropic hormone : Adrenokortikotrop hormon. Böbreküstü bezlerinin steroit üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji). Adrenokortikotropik hormon.

Adrenocorticotrophin : Adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotropin.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Acth : Böbrek üstü bezlerinin korteksi tarafından steroid üretimini uyaran. Adrenokortikotrop hormon. Adrenokortikotrop hormonun kısaltması. Adrenocorticotropic hormone (adrenokortikotropik hormon). Hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (psikoloji terimi).

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Hormone : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İç salgı. İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler. İçsalgı. İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler. Hormon. İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. örnek: pankreasın langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi.

 

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Corticotrophin : Adrenokortikotropik hormon. Kortikotrofin.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Abdomen. Karın. Karnın altı.

Corticotropin synonyms : abamectin, adrenocorticotrophic hormone, a c syndrom, a dna, abdominal fat necrosis, abaxial, abdominal distention, a amplitude mod, endocrine, a c deformity, a band, corticotrop hormone, abattoir, internal secretion, adrenocorticotropin, a crochordon.