Creative türkçesi Creative nedir

Creative ile ilgili cümleler

English: Are you ready for a creative challenge?
Turkish: Yaratıcı bir meydan okuma için hazır mısın?

English: Ali is a very creative guy.
Turkish: Ali çok yaratıcı bir adamdır.

English: Ali is a creative guy.
Turkish: Ali yaratıcı bir adam.

English: Ali wanted to find a creative way to tell Mary that he loved her.
Turkish: Ali onu sevdiğini Mary'ye söylemek için yaratıcı bir yol bulmak istedi.

English: Ali is a very creative person.
Turkish: Ali çok yaratıcı bir kişi.

Creative ingilizcede ne demek, Creative nerede nasıl kullanılır?

Creative activity : Yaratıcı faaliyet.

Creative distruction : Yenilikçi yeni küçük ve orta ölçekli firmaların eşanlı olarak bir yandan iktisadi büyüme ve değişimin belirleyicilerinden biri olurken, diğer yandan piyasadaki varolan firmaların ortadan kalkmasına yol açması durumu. krş. schumpeter vurgusu ı. Yaratıcı yıkım.

Creative effort : Yaratıcı güç. Yeni bir sonuca varmak amacıyla gösterilen çaba.

Creative experience : Yaratıcı deneyim.

Creative person : Yaratıcı kişi.

Creative urge : Yaratıcı dürtü.

Creatively : Yaratıcı olarak. Yaratıcı bir şekilde. Yaratıcı bir biçimde. Yaratıcılıkla.

 

Procreative : Verimli. Prokreatif. Üretken. Yaratıcı. Doğurgan.

Procreative capacity : Yaratıcılık kapasitesi.

Creative power : Yaratıcı güç.

İngilizce Creative Türkçe anlamı, Creative eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Creative ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Creativity : Yaratıcılık.

Wright : Bir erkek ismi. Oyma sanatçısı. Wyoming'de (abd) bir kasaba. New york eyaletinde yerleşim yeri. Wyoming eyaletinde yerleşim yeri. Bir soyadı. Sanatçı. İşçi. Minnesota eyaletinde şehir.

Authors : Yazarlar. Yazar.

Mongers : Esnaf. Tacir. Tablacı. Tüccar. İşportacı. Çıkaran. Perakendeci tüccar. Yapan. Satıcı.

Architects : Mimarlar. Mimar.

Conceivers : Mucit. Düşünen kimse. Yeni şeyler yaratan kimse. Tasarlayıcı. Anlayan kimse. Algılayan kimse.

Conceiver : Anlayan kimse. Algılayan kimse. Mucit. Yeni şeyler yaratan kimse. Düşünen kimse. Tasarlayıcı.

Causing : Meydana gelme. Sebep olan. Gerçekleşme. Ettirme. Sebebiyet.

Provocative : Çekici. Kızdırıcı. Tahrik edici. Sinirlendirici. Etkileyici. Provokatif. Kışkırtıcı. Cazip. Uyandıran.

Constructors : Müteahhit. İnşaatçı. Usta. Kurucu. İnşaat müteahhiti.

Creative synonyms : anabolic, inventive, actuator, maker, creative thinking, causative, productive, composing, original, notional, fictive, provoking, contributories, originative, author of film, yeasty, builder, conducive, constructer, constituent, composers, causers, created by, constructive, imaginative, inventor, facient, fanciful, builders, instigative, composer, created, contributory.

Creative zıt anlamlı kelimeler, Creative kelime anlamı

 

Uncreative : Orijinal olmayan. Hayal gücü olmayan. Yaratıcı olmayan. Reaksiyonsuz.

Unoriginal : Başlangıçta olmayan. Basit. Olağan. Sıradan. Sade. Orijinal olmayan. Bayağı. Sahte.

Unproductive : İşlek olmayan. Atıl. Randımansız. Üretken olmayan. Bereketsiz. Kısır. Verimsiz. Kar etmeyen.

Creative antonyms : uncreativeness, destructive.

Creative ingilizce tanımı, definition of Creative

Creative kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Having the power to create. Exerting the act of creation.