Düstur nedir, Düstur ne demek

Düstur; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Genel kural.
  • Yasaları içine alan kitap

Düstur anlamı, kısaca tanımı:

Düstur edinmek : İlke veya kural olarak kabul etmek.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam.

Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

Kitap : Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü. Herhangi bir konuda yazılmış eser. Kutsal kitap.

Alan : Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. Bir çalışma çevresi. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Yüz ölçümü.

 

Diğer dillerde Düstur anlamı nedir?

İngilizce'de Düstur ne demek? : n. rule, law, regulation; principle, doctrine, fundamental law

n. dream, fantasy, delusion, fiction, reverie

Fransızca'da Düstur : code [le]

Almanca'da Düstur : n. Gesetzbuch, Kodex, Regel, Vorschrift, Formel, Hauptbuch

Rusça'da Düstur : n. свод законов (M), правило (N), формула (F), гроссбух (M)