Dış kapı nedir, Dış kapı ne demek

  • Binayı sokaktan ayıran giriş kapısı

"Dış kapı" ile ilgili cümleler

  • "İki yanı ağaçlı yol ta dış kapıya kadar uzayıp gidiyordu." - M. C. Kuntay

Dış kapı anlamı, kısaca tanımı:

Dış kapının mandalı : Uzak akraba. önemsiz, değersiz.

Kapı : Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Devlet dairesi. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Gidere yol açan gereksinim. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Ev gezmesi için gidilen yer. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri.

Bina : Yapı. Çatı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap.

Sokak : İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol.

Giriş : Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm. Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre. Girme işi. Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal. Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser. Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal.

Ayıran : Işığı yalın ögelerine ayırma özelliği olan.