Deferment türkçesi Deferment nedir

Deferment ingilizcede ne demek, Deferment nerede nasıl kullanılır?

Debt deferment : Ertelenmiş borç. Ana para ve faiz ödemeleri süresinin değiştirildiği borç.

Deferments : Ödemeyi geciktirme. Tecil. Ertelenme. Vade. Talik. Erteleme. Gecikme. Tehir.

Defer a payment : Ödemenin ertelenmesi. Bir ödemeyi daha sonraki tarihe erteleme.

Defer to : Kabul etmek. Saygı göstermek. Boyun eğmek.

Defer : Uymak. Ağırdan almak. Saygı göstermek. Riayet etmek. Ertelemek. Sonraya bırakmak. Kabul etmek. Tecil etmek. Ötelemek.

Deferral : Daha sonraki tarihe alma. Henüz gerçekleşmemiş bir gelirin veya giderin bilançoda izlenmesi. Erteleme. Borcu ödemede gecikme. Gecikme. Vade. Ertelenme. Tecil. Henüz gerçekleşmemiş bir gelirin veya giderin hesaplarda izlenmesi.

Deferable : Gelecekte bir zamana ertelenebilir. Geciktirilebilir. Ertelenebilir. Sonraya bırakılabilir.

Deference : Saygı gösterme. Uyma. Saygı. (saygıdan dolayı) itaat. Sperma kanalı. Hürmet. Saygıdan kaynaklanan itaat. İtaat. Riayet etme. Riayet.

Deferent : Uyumlu. Yörünge. Taşıyıcı. Boşaltıcı. Hürmetkar. Saygılı. Nakleden.

Deferens : Deferens. Taşıyan, ileten, aşağı doğru götüren, aşağıya ileten. Alıp götüren (latince).

 

İngilizce Deferment Türkçe anlamı, Deferment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Deferment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Respites : Dinlenme. Süre. İnfazın ertelenmesi. Ara. Soluklanma. Süre tanımak. Zaman vermek. Mühlet. Soluk aldırmak.

Lateness : Geç olma. Geç kalma.

Deferral : Henüz gerçekleşmemiş bir gelirin veya giderin bilançoda izlenmesi. Borcu ödemede gecikme. Daha sonraki tarihe alma. Henüz gerçekleşmemiş bir gelirin veya giderin hesaplarda izlenmesi.

Adjournment : Yargılamanın ertelenmesi. Bir işi sonraya, geleceğe bırakma. Sonraya bırakma. Hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Oturuma son verme. Yargılamanın geriye bırakılması.

Deferring : Riayet etmek. Geciktirme. Ertelemek (borç vb). Uymak. Ötelemek. Ertelemek. Tecil etmek. Sonraya bırakmak. Ağırdan almak.

Holdup : Durdurma. Soygun. Silahla soygun. Tutma. Silahlı soygun. Bir kimseyi zorla durdurma ve soyma. Kıpırdama bu bir soygundur. Tıkanıklık. Engel.

Fixed date : Ödeme günü. alacağa ilişkin sürenin bitimi. Süre sonu.

Expiries : Süre sonu. Sürenin dolması. Süresi dolma. Son. Hitam. Bitim. Sona erme. Bitiş. Vade hululü.

Hysteresis : Zamana bağlı uzun süreli etkiler. Histeresis. Histerez. Herhangi bir iktisadi değişkenin geçici bir şok sonrası başlangıç dengesine dönememesi durumu. bk. gecikme. Kesiklik. Histerezis.

Deferment synonyms : fixed term, delay, lag, delay time, putoff, hinderance, procrastination, jittered, respited, continuance, dies, expirations, respiting, expiry, credit, cunctation, adjourning, expiration, holdovers, deferments, redemption date, maturity date, postponement, delayed, arrearage, maturity, postponements, arrearages, jitter, detentions, continuances, holdover, putoffs.

Deferment ingilizce tanımı, definition of Deferment

Deferment kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Postponement. The act of delaying.