Dergicilik nedir, Dergicilik ne demek

  • Dergicinin yaptığı iş

Dergicilik kısaca anlamı, tanımı:

Dergi : Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua.

İş : Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Sürme. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.

Diğer dillerde Dergicilik anlamı nedir?

İngilizce'de Dergicilik ne demek? : magazine publishing.

Almanca'da Dergicilik : n. Journalistik, Zeitungswesen

Rusça'da Dergicilik : n. журналистика (F)