Ding a ling türkçesi Ding a ling nedir

Ding a ling ingilizcede ne demek, Ding a ling nerede nasıl kullanılır?

Ding : Çalmak. Tekrar tekrar söylemek. Tınlamak. Tınlatmak. Göçük (araba). Çınlatmak.

A : Bir. La (müzik terimi). Atom ağırlığı. Belirli bir tür veya nitelikteki. Pek iyi. Argonun simgesi. (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi.

Ling : Kuzey avrupa denizlerinde bulunan uzun yenilebilir balık. Süpürgeotu. Uzungelincik balığı. Gelincik. Morina cinsinden bir balık. Kaçık. Süpürge çalısı. Süpürge otu.

Ting a ling : Ufak çan sesi. Küçük çan sesi.

İngilizce Ding a ling Türkçe anlamı, Ding a ling eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ding a ling ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Batty : Kıç. Popo. Üşütük (argo terim). Bir tahtası eksik. Çatlak. Üşütük.

Crackpot : İlginç. İlginç tip. Uçuk. Çılgın. Çatlak. Akılsız.

Tadger : Çük.

Brain sick : Beyinsel özürlü. Çılgın. Dengesiz. Akli dengesi yerinde olmayan.

Aid : Yardım. Yardımcı. Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Bir iktisadi karar biriminin kendi iktisadi gücünü ve olanaklarını başka birisi için kullanması. gelişmiş ülkelerin veya uluslararası kuruluşların, azgelişmiş ülkeleri iktisadi olarak kalkındırmak veya sosyal amaçlarla verdikleri çok düşük faizli veya karşılıksız aktarımlar. krş. bağış, bağlı kredi, bağlı olmayan kredi, koşullu kredi. İane. Yardım etmek. El uzatmak. İnfak. Yardim etmek. Yardımcı olmak.

 

Certifiable : Onaylanabilir. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta). Doşrulanabilir. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu hastalık. Akıl hastanesinde yatırılması zorunlu. Kaçık (argo terim). Zırdeli. Beyan edilmesi zorunlu. Bildirilebilir.

Ladler : Garson. Genç. Kepçeyi sıvının içine batıran ve servis yapan kimse. Dil edinim düzeneği. Sıvı taşıyan bir şey. Genç adam. Delikanlı. Kızan. Erkek çocuk.

Willy : Çük. Pipi. Bir erkek ismi (william'ın kısa şekli). Açma makinesi.

Crackers : Bir tahtası eksik. Şekersiz biskuvi. Çatlak. Üşütük.

Choad : Erkek üreme organı (ingiliz argosu).

Ding a ling synonyms : balmy, gadgety, bananas, dork, phalli, bulrush, reed, ladlers, cane, bedlamite, barking, banana, dong, burton, aficionado, device, bulrushes, balmier, bats, prick, pecker, brainsick, bonkers, as mad as a hatter, doodle, dobber, penis, battiest, battier, burtons, winkles, gadget, a button short.