Ling nedir, Ling ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Dokuma tezgâhlarında tarağı tutan araç, tefe.

Kendir dövmeye yarayan ve su ile dönen dolap.

Teknik terim anlamı:

Bir çeşit tırıs yürüyüş.

Ling anlamı, tanımı

Arterya lingualis : Dil atardamarı

Citharus linguatula : Kanca ağız pisi balığı.

Follikuli linguales : Dilde, altında lenfatik doku içeren mukoza kabartıları.

Frenulum lingue : Dil gemciği.

Kurt lingi : Belli belirsiz zıplayarak koşma, tırıs yürüyüş.

Ling ling yelmek : Tırıs tırıs gitmek.

Ling urmak : Tırıs yürümek.

Linge kaldırmak : Ortalığı karmakarışık etmek.

Linge kalhmak : Kaçmak.

Lingildemek : Hayvana yükletilen yük sallanmak. Hızlı yürümek. Yaylana yaylana yürümek.

Lingir lingir : Fıkır fıkır, oynak.

Lingirdemek : Şımarmak. Hafiflik, hoppalık yapmak. Arabanın üstünde sallanarak gitmek. Sarsılarak yürümek (at için). At tırısa benzer bir yürüyüşle koşmak, sarsıntılı ve hızlı yürümek. Savuşmak, kaçmak. Sallamak, sarsılmak, oynamak.

Lingua : Dil.

Lingualis : Dile ait, dille ilgili olan.

Linguatula serrata : Köpek, tilki, kurt ve seyrek olarak insan, at, keçi ve koyunların solunum ve burun kanallarında parazitlenen, enfekte hayvanlarda burun boşluklarının derinliklerine yapışarak irritasyon sonucu aksırık ve öksürük belirtileriyle ayırt edilen hastalık tablosu oluşturan Pentastomida türü. Dil şeklinde olan bu artropodun erkekleri yaklaşık 2 cm, dişileri ise 10-12 cm uzunluğundadır ve birçok ülkede yaygın şekilde bulunur.

 

Linguatulozis : Linguatula serrata’nın etçillerde ve nadiren diğer türlerde burun boşluğunda oluşturduğu enfeksiyon. Seyrek olarak paranazal sinüslere veya iç kulağa da ulaşabilirler. Parazitin kesin konağı etçillerdir, ancak sapmış parazitizmde otçullar ve insanlar da son konak olabilir. Otçul hayvanlar arakonaktır ve nimfleri mezenteriyal lenf düğümlerinde saptanabilir.

Lingula : Kolsu ayaklılar (Brachiopoda) sınıfından, Sillur Devri'nden (500 milyon yıl önce) bugüne kadar hiç değişmeden kalmış Filipin adaları yakınlarında kuma gömülü borular hâlinde yaşayan, 3-5 cm uzunluğunda kabuklu, uzun saplı türleri olan bir cins. Kolsu ayaklılar (Brachiopoda) sınıfından, 3-5 cm uzunluğunda, kabuklu ve uzun saplı türleri olan bir cins. Dilcik, küçük dil. (Lingula) Kolsu-ayaklılar (Brachiopoda) sınıfındanbir yumuşakçamsı cinsi. Sillur devrinden bugüne kadar hiç değişmeden kalmıştır (500 miyon yıl öncedenberi). Sapları uzundur. Kuma gömülü borular halinde yaşarlar. Kabuk 3-5 cm uzunluğundadır. Filipin adaları yakınlarında yaşar.

Lingula serebelli : Beyinciğin lobus rostralis’inin nasoventral lopçuğu.

Margo lingue : Dilin dişlere temas eden yan kenarı.

Muskuli lingue : Dil kasları.

Nervus lingualis : Dili uyaran ve n. mandibularis'in kolu olan sinir.

Prosessus lingualis : Dil kemiğinin corpus ossis hyoidis’inin ön ve ortasından çıkarak dilin köküne saplanan, etçillerde ve domuzda olmayan çıkıntı.

 

Radiks lingue : Dil kökü.

Ramus lingualis : Kedide v. lingualis impar’dan ayrılan en kuvvetli dil toplardamarı.

Septum lingua : Dili iki simetrik yarıma ayıran bağ dokusal orta bölme.

Tonsilla lingualis : Dil kökü mukozasında bulunan bademcik.

Torus lingua : Dorsum linguae üzerinde görülen, geviş getirenlere özgü olan kabartı.

Trunkus lingofasyalis : Yüz atardamarıyla dil atardamarının ortak kökü.

Vena dorsales lingue : Dil derin toplardamarının seyri boyunca, dilin sırtına verdiği çok sayıda küçük toplardamarlar.

Vena lingofasyalis : Ala atlantis'in ventral'inde, v. jugularis externa’ya açılan dil ve yüz toplardamarı.

Vena lingualis : V. linguofacialis’ten çıkan ve dile giden toplardamar.

Vena lingualis impar : Kedide, arcus venosus hyoideus’tan dile giden tek ve kuvvetli toplardamar.

Vena profunda lingua : V. lingualis’in, kıvrımlar yaparak dilin ucuna kadar devam eden son kısmı.

Vena superfisyalis ventralis lingua : Köpekte v. lingualis’ten çıkan ve dilin alt yüzünde apex linguae'ye seyreden toplardamar.

Diğer dillerde Lineweaver burk eşitliği anlamı nedir?

İngilizce'de Lineweaver burk eşitliği ne demek ? : lineweaver-burk equation