Effluent türkçesi Effluent nedir

 • Artık.
 • Atık su.
 • Dışarı akan.
 • Pissu.
 • Sıvı halinde atık.
 • Atık.
 • Akıntı.
 • Akıtılan.
 • Fabrika artığı sıvı.
 • Atık madde.
 • Dışarı akan madde.

Effluent ingilizcede ne demek, Effluent nerede nasıl kullanılır?

Effluent waste water : Artık su.

Effluents : Akışkanlar.

Effluence : Akma. Seyelan. Dışa akma. Akış. Atık su. Atık madde. Akıntı. Dışarı akma.

Effluences : Akma. Dışarı akma. Atık madde. Akıntı. Akış. Seyelan. Atık su. Dışa akma.

Effluvia : İstenmeyen koku. Kötü koku. Efluviyum. Çevreye yayılan kötü ya da zararlı madde.

Effluvium : İstenmeyen koku. Kötü koku. Pis buğu. Efluviyum.

Effluvias : Efluviyum. Çevreye yayılan kötü ya da zararlı madde. Kötü koku. İstenmeyen koku.

Effluvial : Kötü koku veren.

Effloresce : Serpilmek. Tozlaşmak. Tozlanma. Çiçek açmak. Olgunlaşma. Gelişmek. Gelişip olgunlaşmak. Çiçeksimek.

Effluviums : Pis buğu. İstenmeyen koku. Kötü koku. Efluviyum.

İngilizce Effluent Türkçe anlamı, Effluent eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Effluent ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contaminants : Kirletici madde.

Above : Yukarıdaki. Yukarıda. Yukarı. Çok. Bir şeyin üstünde. Üst. Fazla.

Sewage : Kanalizasyon. Kanalizasyon pisliği. Lağım. Kanalizasyon atığı. Lağımdan akan artık madde. Lağım boşaltma. Lağım pisliği. Hela, banyo, mutfak v.b. yerlerden gelen kullanılmış suların karışımı, lağım suyu.

 

Chute : Üst kattan alt kata inen. Kızak. Çamaşır atılan baca. Kızak pisti. Çağlayan. Kayılan yer. Paraşüt. Boşaltma oluğu. Çöp atılan baca. Şut.

Excrements : Kaka. Vücut dışkısı. Dışkı. Bok. Ters. Pislik.

Waste material : Artık malzeme. Döküntü. Çöp.

Effluxes : Sızma. Akma. Dışarı sızma. Sızıntı. Dışarı akma. Akış. Dışarı akış.

Effluence : Dışarı akma. Akma. Dışa akma. Akış. Seyelan.

Excrement : Pislik. Dışkı. Bok. Ters. Vücut dışkısı. Kaka.

Fecal matter : Bok. Kaka. Pislik. Dışkı.

Effluent synonyms : sewer water, dirtied rock, dross, defluxion, sewages, fallout, from now on, left over, driftier, ever after, current, dregs, sewerage, driftiest, outflowing, cuttings, dejecta, affluxes, anymore, wastewater, waste matter, circulation, drifty, dreg, contaminant, fag end, currents, any longer, faecal matter, waste product, left overs, faeces, outgoing.

Effluent zıt anlamlı kelimeler, Effluent kelime anlamı

Incoming : Yeni gelen. Yeni. Gelmekte olan. Ele geçen. Girme. Yeni başlayan. Giren. Yeni (hükümet veya yıl). Gelen.

Effluent ingilizce tanımı, definition of Effluent

Effluent kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Flowing out. A stream that flows out of another stream or lake. As, effluent beams.