Electronic thesaurus türkçesi Electronic thesaurus nedir

  • Elektronik eşanlamlılar sözlüğü.
  • Eşanlamlılar ve ilgili kelimeler sözlüğü olarak kullanılan küçük bilgisayar veya bilgisayar programı.

Electronic thesaurus ingilizcede ne demek, Electronic thesaurus nerede nasıl kullanılır?

Electronic : Çıncalık. Elektronsal. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Elektrik olaylarını, elektronların devinimlerinden oluşmuş sayarak inceleyen, özellikle bunların işleyime uygulanışıyla uğraşan fizik dalı. (bu dalın içine özellikle radyo ışıtaçlarının ısıl-iyonsal yayını, ışıkelektrik etkisi, katılardaki iletkenlik, ışınırlık, vb. olaylar girer. uygulama alanında da radyo, televizyon, telefon, radar, bilgisayarlar, vb. bulunur). elektronlarla ilgili, elektronik özellik taşıyan. Elektronik. Elektron lambası.

Thesaurus : Bir bilgi erişim dizgesinde, derlemin kapsamına giren kavram ve konuları belirten anahtar-sözcükleri, bunlar arasındaki anlamsal ve üreysel ilişkilerle birlikte, devingen bir biçimde içeren bir sözdağarı ya da sözlük. Eş anlamlılar sözlüğü. Gömü. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır.

Electronic advertisement : Her türlü elektronik ortamda yapılan etkileşimli reklam. Elektronik reklam.

Electronic advertising : Elektronik reklam etkinliği. Elektronik reklamcılık.

Electronic air filter : Elektronik hava filtresi.

Electronic autopilot : Elektronik otomatik pilot.