Esophageal diverticulum türkçesi Esophageal diverticulum nedir

  • Yemek borusu divertikülümü.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Yemek borusu mukozasının, doğuştan veya kazanılmış nedenlerle, yerel kese tarzında genişlemesi, özofagus divertikülümü, özofagus divertikülü.

Esophageal diverticulum ingilizcede ne demek, Esophageal diverticulum nerede nasıl kullanılır?

Esophageal : Özofajiyal. Yemek borusuna ait. Özofagusa ait. Yemek borusu ile ilgili. Özofajeal.

Diverticulum : Divertikülüm. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Divertikel. Çıkmaz. Kolondaki küçük geniş keseler. Ayrılan yol. kör kese. Uzantı. Bir vücut boşluğundan dallanan kese (anatomi terimi). Organın iç boşluğuna açılan, son ucu kapalı, kese biçiminde oluşum, divertikül, divertikel, divertikel, divertikülüm. Ucu kapalı kanal. bir kanal ya da boşluktan ayrılan ucu kapalı kör kese.

Congenital esophageal diverticulum : Yemek borusunun, doğuştan yerel ve kese tarzında genişlemesi. yutma güçlüğü, kusma, mide genişlemesi, yerel yangı, ülser, fistül ve aspirasyon pnömonisine neden olur. Doğuştan yemek borusu divertikülümü.

Esophageal dilatation : Özofagus dilatasyonu. Yemek borusu genişlemesi. Yemek borusu lümeninin daralmasını takiben, daralan bölgenin ön bölümünde meydana gelen genişleme, özofagus dilatasyonu, dilatasyo özofagi.

 

Esophageal diverticulae : Yemek borusu divertikülümü. Özofagus divertikülü.

Esophageal ectasia : Yemek borusu ektazisi. Yemek borusu kaslarında tonus kaybı, yumuşama ve gevşemeye bağlı olarak yemek borusunun tümünde oluşan genişleme.

İngilizce Esophageal diverticulum Türkçe anlamı, Esophageal diverticulum eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Esophageal diverticulum ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Mezbaha. Salhane.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abaxial : Eksendışı. Eksenden uzak. Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

 

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Esophageal diverticulum synonyms : esophageal diverticulae, a amplitude mod, abdominal fat necrosis, abdomen, a dna, abdominal distention, eosophageal diverticulum, abamectin.