Faeces sample türkçesi Faeces sample nedir

  • Tıbbi analizlerde kullanılan küçük bir miktar dışkı.
  • Dışkı örneği.

Faeces sample ingilizcede ne demek, Faeces sample nerede nasıl kullanılır?

Faeces : Feses. Kaka. Pislik. Posa. Feçes. Atık. Tortu. Bok. Dışkı.

Sample : Mallarını tanıtmak isteyen firmaların, malın niteliğini belirtmek, özelliklerini göstermek amacıyla, o maldan bedelsiz verdiği veya gönderdiği parça. Eşantiyon. Örnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalışmasında kullanılmak üzere seçilen örnek öğeler kümesi. Malların tecimsel nitelikte olmayan örnekleri. Bir evrenden, ilgili ayrıtlarını yansıtmak üzere seçilmiş yeterli sayıdaki gözlem birimi. Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak için ileri sürülen ve onu daha somut hale getiren olay ya da olgu. bir bütünün özelliklerini belirtmek amacıyla ondan alınan ya da ayrılıp verilen küçük parça. Çeşit. Bir özdeğin özellikleri üzerine bilgi verebilecek biçimde alınmış parça. Bir malın satışını sağlamak için alıcıya gönderilen ya da gösterilen örnek. Bir özdeğin tüm özelliklerini içeren küçük bir bölümü.

Adequate sample : Uygun örnek. Uygun numune. Bir pazarlama araştırmasında yeter nitelik ve ölçüde alınan örnek. Yeterli örneklem.

 

As per sample : Örneğine göre. İstenilen şeyin örneğine uygun olarak verilmesi, ısmarlanan işin örneği gibi yapılması koşulu. Numuneye göre.

Average sample : Ortalama örnek. Ortalama numune.

Be up to sample : Örneğe uygun olmak. Numuneye uygun olmak. Mal ya da herhangi bir nesnenin daha önceden alınmış olan örneğine tümüyle uygun olması. Örneğe uygun.