Faeces türkçesi Faeces nedir

Faeces ingilizcede ne demek, Faeces nerede nasıl kullanılır?

Faeces sample : Dışkı örneği. Tıbbi analizlerde kullanılan küçük bir miktar dışkı.

Faecal : Pisliği olan. Dışkı ile ilişkili. Tortulu. Dışkı ile ilgili. Pisliğe ait. Dışkıya ait. Dışkı kaynaklı. Atıl. Fekal.

Faecal matter : Pislik. Bok. Kaka. Atık. Dışkı.

Fae worth : Değerlenme. Varlıklar ederindeki artış. varlıkların bugünkü ederlerinin yazılıklardaki ederlerini aşan bölümü.

Fae : Bir şantiyede uygulamalı mühendislik görevlerini yerine getiren mühendis (teorik olana karşın olarak). Saha uygulama mühendisi.

Faeroe islands : Faeroe adaları. Faroe adaları. Büyük britanya ve izlanda arasında bulunan kuzey atlantik okyanusu'nda bir ada grubu.

Raffaello : Raphael. Bir erkek adı. Raffaello sanzio (1483-1520). İtalyan rönesans ressamı ve mimarı.

Raffaello santi : İtalyan rönesans ressamı ve mimarı. Raffaello sanzio (1483-1520). Raphael.

Faerie : Hayali. Periler ile ilgili. Masallar diyarı. Periler ülkesi. Peri.

Faery : Masallar diyarı. Periler ile ilgili. Peri. Periler ülkesi. Hayali.

İngilizce Faeces Türkçe anlamı, Faeces eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Faeces ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Dregs : Telve. Süprüntü. Artık. En değersiz. Çökelek. Çöp. Çökelti. En değersiz (parça).

Fallouts : Nükleer patlamada yayılan. Nükleer atık. Döküntü. Atom bombası serpintileri. Radyoaktif kalıntı. Yan ürün. Yansımalar. Radyoaktif serpinti. Serpinti.

Dinginess : Monotonluk. Tek düzelik. Kirlilik. Adı çıkmışlık. Paslı olarak. Pas. Adilik. Kir. Donukluk.

Dross : Kül curuf. Değersiz şey. Süprüntü. Artık. Metal yüzünde oluşan cüruf. Dışık. Maden posası. Cüruf. Değersiz şeyler.

Muck : Kir. Gübre. Bataklık toprağı. Bataklık çamuru. Hayvan boku. Pisletmek. Çamur. Gübrelemek. Yaş gübre.

Dejections : Moral bozukluğu. Üzüntü. Keder. Keyifsizlik. Dejeksiyon. Hüzün.

Feculence : Çamur. Bulanıklık.

Deposits : Erat mevduat hesabı. Çöküntü. Banka mevduatı. Tevdiat. Motoryağının ayrışmasından ve paslanmadan ve de dışsal faktörlerden kaynaklanan ve yağda çözünmeyen maddeler (makine veya motor parçaları üzerinde ortaya çıkabilir). Sedan ve retrosedan nezdinde depolar. Depozitolar. Mevduat.

Dung : Toprağı bitekleştirmede çok kez zorunlu olarak kullanılan, örgensel ya da madensel kökenli her türlü özdek. bk. hayvansal gübre, kemre, kimyasal gübre. Gübre. Hayvan tersi. Hayvan gübresi. Ters. Gübrelemek. Bahçe ve tarlaların verimliliğini artırmak amacıyla toprağa karıştırılan ve çok kez zorunlu olan hayvansal gübre.

Foots : Telve.

Faeces synonyms : body waste, melaena, dog do, dog shit, doggy do, excretory product, dog turd, shite, contaminants, depositum, gaita, deposition, crust, draff, cuttings, marc, contamination, droppings, turd, marcs, excrements, blighters, pomace, cruds, dungs, depositions, stooling, poop, meconium, crap, fecula, blighter, chuffer.