Feasibility türkçesi Feasibility nedir

 • Uygulanabilirlik.
 • İmkan.
 • Olabilirlik.
 • Elverişlilik.
 • Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır.
 • Yapılabilirlik.
 • Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadi, mali, teknik ve hukuki bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların tümü.
 • Uyarlık.
 • Uygulama olanağı.
 • Bir yordam, izlem ya da çizeneğin duruma, koşullara ya da öngörülen amaçlara uygunluğu.
 • Olurluk.
 • Yapılabilirlik çalışması.
 • Kent ve kasabaların düzentasarlarının, türlü etmenler hesaba katılarak, gerçekleştirilmesinin olanaklı ve ussal olup olmadığını belirlemeye yarayacak koşullar. bunu elde etmeye yarayan inceleme ve araştırma türü.
 • Fizibilite.
 • Geçerlilik.

Feasibility ingilizcede ne demek, Feasibility nerede nasıl kullanılır?

Feasibility study : Fizibilite raporu. Olurluk çalışması. Fizibilite çalışması. Fizibilite incelemesi. Olabilirlik çalışması. Fizibilite etüdü. Bir planın uygulamaya değip değmediğini belirleme çalışması. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Olurluk incelemesi. Yapılabilirlik etüdü.

Technical feasibility : Teknik olabilirlik.

Indefeasibility : İptal edilemem durumu. İptal edilemezlik. İptal edilmezlik. Geçersiz sayılamama durumu. Geçersiz sayılamazlık.

Infeasibility : Yapılamamazlık. Uygun olmama. Kullanışsızlık.

 

Unfeasibility : Kullanışsızlık. Yerine getirilmesi imkansız olma durumu. Uygun olmama. Yapılamamazlık. Pratik olmama. Uygulanamazlık.

İngilizce Feasibility Türkçe anlamı, Feasibility eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Feasibility ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Likelihood : En çok olabilirlik. Benzerlik. Olası olma. Olasılık. İhtimal.

Practicalness : Objektiflik. Gerçekçilik. Gerçeklik. Pratiklik. İş bitiricilik. Kullanılışlık.

Prosperousness : Şanslılık. Başarılı olma. Kazançlı olma. Zenginlik. Uygunluk. Yolundalık.

Serviceability : Hizmete elverişlilik. Yarar. Sağlamlık. Fonksiyonellik. Kullanışlılık. Pratiklik. Devamlılık. İşe yararlık. İşletilebilirlik.

Value engineering : Değer mühendisliği.

Feasibleness : Gerçekleştirilebilme kapasitesi. Başarılabilme kapasitesi. Olasılık. İhtimal. Muhtemellik.

Sufficiency : Uygunluk. Yeterli bir miktar. Yeterli miktar. Yeterlik. Yeterli şey. Yeterlilik. Yeterli olma. Kifayet.

Possibilities : İmkanlar. Olasılıklar. Olanak. Olasılık. İhtimal.

Compatibility : Bağdaşabilirlik. Bilgisayar, bilişim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bağdaşırlık. Uyum. Geçim. Renkli ve siyah-beyaz televizyon imlerinin birbirine dönüştürülebilme niteliği. renkli ya da siyah-beyaz televizyon almacının, kendine ilişkin olmayan televizyon imini siyah-beyaz olarak verebilme niteliği; yani, siyah-beyaz almacın, renkli yayını siyah-beyaz olarak, renkli almacın da siyah-beyaz yayını siyah-beyaz olarak aktarabilmesi. Bağdaşma. Uyumluluk. Uyma.

Serviceableness : Fayda. Devamlılık. Fonksiyonellik. Sağlamlık. Pratiklik. İşlevsellik. Kullanışlılık.

 

Feasibility synonyms : currency, possibility, facilities, fittingness, the possible, balancing, potentiality, operabilities, operability, facility, practicalities, availabilities, currentness, potential, availability, adaptedness, suitabilities, soundness, effectiveness, applicabilities, relevance, standing, usableness, chances, practicability, effectivity, conformity, likelihoods, opportunity, conveniences, availableness, currencies, relevances.

Feasibility zıt anlamlı kelimeler, Feasibility kelime anlamı

Impracticableness : Elverişsizlik.

Infeasibility : Kullanışsızlık. Yapılamamazlık. Uygun olmama.

Impracticability : Geçilmezlik. Yönetilemezlik. Uygulanamazlık. İmkansızlık. Pratik olmama. Kullanışsızlık. Elverişsizlik.

Feasibility ingilizce tanımı, definition of Feasibility

Feasibility kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, before we adopt a plan, let us consider its feasibility. Also, that which is feasible. Practicability. The quality of being feasible.