Flood control türkçesi Flood control nedir

  • Taşkın denetimi.
  • Sel kontrolu.
  • Sel kontrolü.
  • Taşkın kontrolü.
  • Feyezan kontrolü.

Flood control ingilizcede ne demek, Flood control nerede nasıl kullanılır?

Flood : Genel ışıklamada kullanılan, yüksek ışık gücü olan, merceksiz, aynalı ışıtaç. Tufan. Su basması. İstila etmek. Sel basmak. Yağdırmak. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük denizlerde suların yükselmesi, olayı. Sel gibi taşmak. İçine veya üstüne fazla su koymak. Akın etmek.

Control : Veri derleme sürecinde güvenirlik ve geçerlik gerekçeleriyle araçların ölçünlenmesi ve değişkenlerin egemenlik altına alınmasına ilişkin gözlem ya da ölçüm önlemlerinin tümü. Kontrol etmek. Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci. krş. iç denetim, dış denetim. Denet. İdare etmek. Değişkenlerin belli değerler arasında kalmasını sağlama işlemi. Kontrolü sağlamak. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, gümrük, iktisat alanlarında kullanılır. Güdüm. Dışarıya gidip gelen taşıtları gümrükçe denetleme işi.

Flood and ebb : Kabarma-alçama. Büyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra olağan düzeyden aşağı inmesi olayı.

Flood dam : Taşkın seddi.

Flood damage : Sel zararı. Sel hasarı. Sel tahribatı. Taşkın zararı.

Flood disaster : Sel afeti. Taşkın felaketi. Sel felaketi.